Vprašanja -Prodaja nepremičnine v tujini

VPRAŠANJE:

Na hrvaškem sem podedoval stanovanje po pokojni mami. Ker ga želim prodati, me zanima, če moram plačati davek v SLO na prodano vrednost.

(Goran)


ODGOVOR:

Glede na to, da v vprašanju niste navedli ali imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, domnevamo, da ga imate in da ste za davčne namene rezident Republike Slovenije. Kot rezident Slovenije ste obdavčeni po načelu svetovnega dohodka - v konkretnem primeru to pomeni, da ste zavezani za plačilo dohodnine v Sloveniji od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo vir zunaj nje.

Zato morate zaradi prodaje nepremičnine na ozemlju Hrvaške v Sloveniji vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine. Napoved morate na pristojni davčni urad vložiti v 15 dneh po odsvojitvi nepremičnine.

Omenjeno pa še ne pomeni, da vam napovedi ni treba vložiti tudi na Hrvaškem. V skladu z mednarodnim sporazumom, ki ga imata sklenjenega Slovenija in Hrvaška, se dobiček, ki ga rezident države pogodbenice (Slovenije) doseže z odtujitvijo nepremičnin, ki so v drugi državi pogodbenici (na ozemlju Hrvaške), lahko obdavči v tej drugi državi. To pomeni, da ima Hrvaška pravico, da vaš dohodek iz naslova prodaje nepremičnine, ki je na njenem ozemlju, obdavči po svoji zakonodaji. Glede postopka in načina obdavčitve na Hrvaškem predlagamo, da se pogovorite s katerim izmed lokalnih davčnih svetovalcev.

Pri vlaganju napovedi v Sloveniji vas moramo posebej opozoriti na dejstvo, da se vam, če boste morali na Hrvaškem plačati davek od odsvojitve predmetne nepremičnine, ta davek prizna kot odbitek od davčne obveznosti v Sloveniji, če boste imeli ustrezna dokazila, da je bil v tujini odtegnjen davek tudi dejansko plačan.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

20.12.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog