Novice

novica

Net-metering

Net-metering
Objavljeno dne 29.07.2014
Net-metering oziroma neto meritev in obračun električne energije je alternativa sedanjemu sistemu podpor proizvajalcem električne energije iz malih sončnih elektrarn. Gre za sistem samopreskrbe gospodinjstev (lahko tudi podjetij) z električno energijo, s katerim razbremenimo podporno shemo in kljub temu omogočimo postavljanje novih, predvsem malih sončnih elektrarn na stanovanjskih objektih.  

V praksi net-metering deluje na osnovi števca električne energije, ki se vrti v obe smeri. Tako je objekt, na katerem je sončna elektrarna čez dan proizvajalec električne energije (več kot je sposoben sam porabiti), zato viške oddaja v omrežje in tako znižuje prejeto količino električne energije, ki je navedena na števcu. Ponoči pa, tako kot vsi ostali objekti, troši električno energijo iz omrežja. Zadeva je ugodna tudi za elektrodistributerje na katere so priključeni stanovanjski objekti oz. sončne elektrarne, ki delujejo na osnovi net-meteringa. Podnevi, ko so tako imenovane špice porabe električne energije, ti objekti iz omrežja ne porabljajo nič električne energije, še več, njihove sončne elektrarne jo v omrežje celo izdatno dovajajo. Ponoči, ko je poraba električne energije minimalna in je zaradi nezmožnosti ustavitve energetskih virov na fosilne in nuklearne vire potrebno zagotoviti vsaj minimalno porabo, pa poraba objektov z malimi sončnimi elektrarnami ostaja nespremenjena, enaka kot sedaj. Prav tako se razbremenjuje omrežje, saj se električna energija porablja na mestu nastanka oz. v neposredni bližini. Poudariti je potrebno tudi finančno spodbudo za elektrodistributerje, saj čez dan, ko je cena električne energije najvišja, od objektov s sončnimi elektrarnami, ki so vključene v net-metering, prejemajo elektriko po nočni tarifi – v bistvu je sploh ne plačujejo, ampak jim jo samo vrnejo z nočno elektriko, ki je bistveno cenejša.  
Ker je količina električne energije proizvedene v sončnih elektrarnah v poletnih mesecih očitno večja kot pozimi, mora obračunsko obdobje neto meritev in obračuna električne energije oz. net-meteringa zajemati celotno koledarsko leto. Na ta način je tudi zagotovljeno, da bodo na objektih postavljene sončne elektrarne, katerih zmogljivost bo optimizirana glede na porabo objekta.  

Net-metering je oblika zagotavljanja širitve fotovoltaike, ne da bi za to obremenjevali proračun oz. kateri koli drugi javni finančni vir. Prav tako omogoča fizičnim osebam postavitev sončne elektrarne na lastni hiši, ne da bi bili siljeni ustanavljati d.o.o. ali registrirati status samostojnega podjetnika. Investicija v postavitev sončne elektrarne se tako povrne s prihrankom pri plačilu porabljene električne energije gospodinjstva. V kolikor je sončna elektrarna na stanovanjskem objektu optimizirana glede na porabo objekta se lahko njen lastnik tudi odpove prejemu plačila morebitnega presežka proizvodnje oz. oddane električne energije v obdobju neto meritve – torej v letu dni več proizvedene kot porabljene električne energije. S tem odpadejo vsi možni problemi, ki nastanejo s finančnimi transakcijami – obračunavanje in plačevanje DDV-ja, ki si ga fizične osebe tako in tako ne morejo poračunati, vplivanje na socialni status gospodinjstva (izračun skupnih prejemkov gospodinjstva) oz. vplivanje na višino plačevanja vrtca, prejemanja štipendij ter ne nazadnje na morebitne odvzeme pokojnin imetnikom sončnih elektrarn kot se dogaja sedaj v trenutno veljavni podporni shemi proizvajalcev električne energije iz sončnih elektrarn.   

Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV)
Vir: SLONEP

Več: http://www.zsfv.si

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog