Novice

novica

Drevo, gozd, les - slovenski gozdovi in gozdarstvo skozi oči statistike

Drevo, gozd, les - slovenski gozdovi in gozdarstvo skozi oči statistike
Objavljeno dne 13.06.2011
Statistični urad Republike Slovenije je pripravil novo brošuro, s katero želi opozoriti na pomen gozda in gozdarstva v Sloveniji. S tem se pridružuje prizadevanjem za krepitev zavesti o potrebnosti varovanja in trajnostnega razvoja območij, ki jih prekrivajo gozdovi. Brošura je v elektronski obliki vsem dostopna preko spleta.

Združeni narodi so leto 2011 razglasili za mednarodno leto gozdov – z namenom, da se okrepi zavest o trajnostnem upravljanju območij z gozdovi in da se okrepi zavest o potrebnosti varovanja in trajnostnega razvoja takih območij. Statistični urad je ob tej priložnosti pripravil brošuro Drevo, gozd, les, v kateri so na 47 straneh predstavljene razvojne priložnosti Slovenije na področju gozdarstva in kako se glede gospodarjenja z gozdovi in stanja gozdov Slovenija umešča v evropskem prostoru.

V letu 2009 so gozdovi obsegali na Zemlji 31 %, v Evropski uniji 42 %, v Sloveniji pa dobrih 58 % kopne površine. Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Gozd nam zaradi svojih raznovrstnih vlog nudi najrazličnejše dobrine, hkrati pa omogoča ohranjanje čiste pitne vode in vezavo ogljikovega dioksida ter tako blaži podnebne spremembe. Gozd je življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst in pomemben element pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.

V knjižici želi Statistični urad predstaviti nekaj najzanimivejših podatkov o gozdu in gozdarstvu v Sloveniji z vidika različnih vlog, ki jih ima gozd za ljudi. Za pripravo teh podatkov so uporabili različne vire podatkov. Zbrano gradivo so razdelili v štiri vsebinske sklope z naslednjimi naslovi: Stanje slovenskih gozdov, Gospodarski vidik gozdov, Okoljski in socialni vidik gozdov in Razvojne možnosti v gozdarski dejavnosti. V okviru vsakega poglavja so pripravili več kazalnikov, s katerimi so statistično prikazani večpomenskost gozda ter možnosti za trajnostno gospodarjenje z gozdom. V zaključku pa so dodali nekaj kazalnikov, ki nakazujejo prihodnje priložnosti Slovenije pri gospodarjenju z gozdom.


Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog