Novice - Prireditve

novica

Letošnji posvet Poslovanje z nepremičninami bo več poudarka dal medsebojnemu druženju

Letošnji posvet Poslovanje z nepremičninami bo več poudarka dal medsebojnemu druženju
Objavljeno dne 08.11.2010

V prihodnjem tednu, natančneje 18. in 19. novembra bo v Portorožu potekal 21. nepremičninski posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Zbornica za poslovanje z nepremičninami pri GZS s sodelovanjem številnih soorganizatorjev. Pred posvetom, prijave nanj so še vedno mogoče, smo mag. Igorja Blažino, predsednika Zbornice za poslovanje z nepremičninami, povprašali kaj so glavne letošnje značilnosti posveta in kaj lahko udeleženci pričakujejo.

V nekaj dneh se bo začel 21. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami. Komu vse je posvet namenjen in kaj privlačnega pripravljate letos?

Gre za največji in najpomembnejši dogodek s področja Poslovanja z nepremičninami, ki se ga vsako leto udeleži okoli 300 ključnih akterjev iz panoge: od predstavnikov Vlade Republike Slovenije do ministrstev za okolje in prostor, za finance in za gospodarstvo, za javno upravo, poslanci Državnega zbora, Geodetske uprave, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Stanovanjskega sklada RS, Skupnosti in Združenja občin Slovenije ter njihovih stanovanjskih skladov, upravnih enot, odvetnikov, notarjev in pravnikov, Društva nepremičninskih posrednikov, kakor tudi predstavnikov gospodarskih subjektov, ki se dnevno ukvarjajo z nepremičninskim posredovanje, upravljanjem večstanovanjskih in poslovnih stavb, ocenjevalcev nepremičnin, t.i. developerjev in investitorjev, gradbenih in komunalnih podjetij, inženiringov, zavarovalnic in bank. Letos so med prijavljenimi tudi občani, saj se področje nepremičnin dotika bolj ali manj vsakega državljana Slovenije zlasti z uvedbo novega davka na nepremičnine, sprejemanja nove nacionalne stanovanjske politike, uvajanja obveznih merilnikov za delitev toplote in drugih stroškov v večstanovanjskih stavbah, upravljanja z rezervnim skladom, sklepanja pogodb z upravniki, sprememb zakona o vzpostavitvi etažne lastnine, sprememb zakona o nepremičninskem posredovanju in razvpitih sprememb zakona o zemljiški knjigi ter ukrepih države za lažji dostop stanovanj za najem tako za ekonomsko kot tudi neprofitno najemnino. Za češnjo na vrhu torte pa bomo po 16 letih predstavili nov Kodeks o dobrih poslovnih običajih, ki bo prinesel več reda in varnosti v promet z nepremičninami.

Letos ste vpeljali nekaj novosti. Kaj novega lahko pričakujemo, glede na posvete v minulih letih?

Glede na dolgoletno tradicijo teh posvetov, saj bo letošnji že enaindvajseti, smo letos pristopili po načelu manj je več. Udeleženci bodo deležni za 9 % nižje kotizacije, zanjo pa bodo dobili več dogajanja, saj dobijo, poleg dveh dni bogatih vsebin v Portorožu 18. in 19. novembra, še dodaten brezplačen dan strokovnih vsebin, ki se bo zgodil v praznični Ljubljani 7. decembra. Na ta način smo razbremenili v preteklosti prenaporno dogajanje v Portorožu in bo več časa za sproščeno druženje udeležencev, saj so izmenjave medsebojnih izkušenj še kako koristne in dobrodošle.

Z nami bo letos končno tudi minister za okolje in prostor dr. Žarnič, saj smo prejšnja leta pogrešali njegova predhodnika. Sodeloval bo v okrogli mizi o nacionalnem stanovanjskem programu, kjer bodo podane ocene o realizaciji dosedanjega in teze za novega. Novo bo tudi to, da bo celotno okroglo mizo z zares eminentno zasedbo zelo verjetno snemala TV Koper in bo kasneje na ogled široki javnosti. Pogovori o tem še tečejo. Veliko več bo prisotnih tudi novinarjev, saj, kot rečeno, so vsebine tako aktualne in zanimive, da zanimajo najširši krog javnosti.

Letos uvajamo tudi to novost, da bodo spregovorili tudi strokovnjaki iz gospodarstva, ki se dnevno na terenu srečujejo s problemi pogosto nedorečene zakonodaje in bodo povedali predstavnikom države svoje izkušnje in predloge za izboljšave. Tako bomo slišali poglede predlagateljev zakonodaje in poglede uporabnikov te zakonodaje.

Povečali smo število soorganizatorjev in letos so se poleg tradicionalnih Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za finance, Stanovanjskega sklada RS, Stanovanjske zbornice Slovenije, Združenja lastnikov nepremičnin in Nepremičninskega združenja FIABCI Slovenija, pridružili tudi Skupnost in Združenje občin Slovenije, Geodetska uprava, Združenje družb za nepremičninsko posredovanje in Društvo nepremičninskih posrednikov, kar nas posebej veseli. Novi so tudi številni sponzorji in medijski pokrovitelji.

Nič novega ni, da vsako leto izdamo tudi bogat Zbornik posveta z referati, a letos bo tudi pri tem novost, da bomo porabili manj papirja in bomo izdali v tiskani obliki le povzetke, vse ostale vsebine pa bodo na priloženem CD-ju.

Minula leta je na posvetih vedno bilo veliko govora o napakah države na posameznih področjih, ki se tikajo nepremičnin. Se nameravate tudi letos dotakniti odnosa države do nepremičnin in nepremičninskega trga?

Podnaslov novembrskih nepremičninskih posvetov je že vrsto let Država – državljani – stanovanja in ta dva dneva skupnega druženja predstavnikov države in gospodarstva, ki se dnevno srečuje z državljani in stanovanji je odlična priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj, kako se ukrepi države obnesejo v praksi. Škoda, ker država v preteklosti pogosto ni znala izkoristiti te priložnosti za dialog, a videti je, da se sedaj stvari le spreminjajo na bolje in je več posluha za upoštevanje pripomb ljudi. V preteklosti se je namreč nakopičilo toliko problemov, da jih ni več mogoče pometati pod preprogo, ker je postala premajhna.

Katere so tiste glavne teme, ki jih boste na posvetu obdelali?

Zagotovo sta to Davek na nepremičnine o katerem bodo soočili mnenja na okrogli mizi predlagatelji, izvajalci in uporabniki in že omenjeni Nov nacionalni stanovanjski program, saj dosedanji ni izpolnil vsega, kar je bilo načrtovano ob njegovem sprejetju pred 10 leti. Poleg tega pa so vroče teme tudi spremembe Zakona o zemljiški knjigi, uskladitev Zakona o nepremičninskem posredovanju z evropsko direktivo o notranjem trgu, kar pomeni, da bodo odslej lahko tudi tuji posredniki delovali na območju Slovenije in tudi zato po 14 letih potrebujemo novi Kodeks o dobrih poslovnih običajih, ki bo skušal zaščititi državljane Slovenije.

Zakaj ste se letos odpovedali sekciji za cenilce oz. ocenjevalce nepremičnin?

Zaradi spremenjene regulative, saj je na podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-25/2009 z dne 16. decembra 2009, strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 18. decembra 2009 sprejel Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, ki v drugem členu pravi: »(2) Iz dokazil, ki jih oseba predloži za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, mora izhajati, da je najmanj 60 % ur potrebnega dodatnega izobraževanja pridobila z udeležbo ali predavanjem na raznih oblikah izobraževanja, ki jih organizira Inštitut, preostanek ur potrebnega dodatnega izobraževanja pa z drugimi oblikami izobraževanja s področja ocenjevanja vrednosti in drugih strokovnih področij, ki jih ocenjevalec vrednosti potrebuje pri svojem delu in jih priznava ta pravilnik.«

Gre za pomembno spremembo, saj ni več točk, ki so jih v preteklosti zbirali ocenjevalci vrednosti, temveč čas, ki ga namenijo dodatnemu izobraževanju. V okviru GZS Zbornice za poslovanje z nepremičninami deluje tudi Združenje ocenjevalskih podjetij, ki je letos odločilo, da posebna sekcija za ocenjevalce ni potrebna, saj je program 21. posveta tako bogat in aktualen, da izpolnjuje vse pogoje za dodatno izobraževanje ocenjevalcev. Vsi ocenjevalci, ki se bodo udeležili 21. posveta bodo dobili potrdilo o udeležbi, s katerim bodo lahko uveljavljali izpolnjevanje pogojev za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.

Nekoliko ste znižali kotizacijo, kar je verjetno posledica gospodarske krize. Pričakujete letos skromnejšo udeležbo kot prejšnja leta?

Gospodarska kriza je res prizadela tudi panogo poslovanja z nepremičninami, a ključen razlog nižje kotizacije je v tem, da želimo na naših tradicionalnih posvetih vzpostaviti stičišče za dialog med gospodarstvom, državljani in državo, torej med uporabniki zakonodaje in zakonodajalci in to za celotno panogo poslovanja z nepremičninami, ki je zelo obsežna, pestra in raznolika. Zato je GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami le pobudnik in izvajalski steber organizacije teh posvetov, ki jih organiziramo skupaj z vedno večjim krogom soorganizatorjev in pri tem ne iščemo zgolj kapitalskega dobička.

Čeprav se bo posvet zaključil 19. novembra, pa za torek 7. decembra pripravljate v Ljubljani prireditev Portorož po Portorožu, ki bo nekakšen dodatek k posvetu. Zakaj ste se tako odločili in komu bo ta dogodek namenjen?

Preprosto nismo želeli prenatrpati programa v Portorožu, a nismo hoteli tudi ostati brez aktualnih in zanimivih strokovnih vsebin in smo zato ponudili program za tri dni. Kdor pride v Portorož za oba dneva, ima dogodek v Ljubljani zastonj. Če pride v Portorož le za en dan, pridobi 50 % popust za dogodek v Ljubljani. Če pa ga v Portorož ne bo, bo pa lahko zaužil dodatne vsebine na dogodku z naslovom Portorož po Portorožu 7. decembra v Ljubljani za sprejemljivo kotizacijo 40 € ob prigrizku in napitkih. Želel bi pa dodati še to, kar zaradi neprestanega hitenja in pomanjkanja časa zanemarjamo, da so prav tako kot strokovne vsebine zelo pomembni tudi prijetni občutki ob druženju in doživljanju skupne energije in okolja. Letos smo se veliko pogovarjali o tem ali nadaljevati s posveti v Portorožu ali posvet preseliti bližje Ljubljani. Ugotovili smo, da udeleženci posveta, ki prihajajo iz vse Slovenije radi prihajajo k morju in v novembru podoživljajo občutke poletja, Radi pa prihajajo tudi v Ljubljano, od koder je glavnina udeležencev. In zato smo jim ponudili še dogodek v Ljubljani, takoj v začetku veselega decembra, po Miklavžu, ko je Ljubljana zares lepo okrašena in praznična. Da se udeleženci posveta najprej napolnijo z znanjem, nato pa se sprehodijo po mestu in zaužijejo praznično razpoloženje in veselo pričakovanje novega leta in spotoma kupijo še kakšno darilo, da razveselijo svoje bližnje.

Podrobne informacije o posvetu in prijave >>

SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog