VpraÅ¡anja - NepremičnineZakaj prihaja do razlik med konkretnim primerom in vašimi izračuni?

VPRAŠANJE:

Na vaši strani "Cene nepremičnin" (http://www.slonep.net/finance.html?lev0=1&lev1=3&lev2=45&lev3=1045) sta objavljeni dve tabeli s podatki o povprečnih oglaševanih najemninah. V navedbah o izvoru podatkov je pojasnjen izvor podatkov in metodologija. Iz FAQ (objavljena pogosta vprašanja in odgovori) je razvidno, da izračuni temeljijo na povprečnih najemninah, ki jih najemodajalci želijo prejeti, kar v praksi pomeni, da so višje od dejanskih. V cenah niso vključeni stanovanjski in vzdrževalni stroški, kar za najemnika pomeni višja končna cena. Iz FAQ je tudi razvidno, da naj bi se v oglasih oglaševale končne cene najemnin z vključenim davkom, zato so za najemodajalca prihodki nižji za 25%. Iz prakse vem, da je bila najemnina za opremljeno garsonjero v Novih Jaršah v Ljubljani leta 1998 300-350 DEM (150-175 EUR). V vaših tabelah so oglaševane najemnine za ca. 40% - 70% višje (leta 1998 ca. 250 EUR oz. 500 DEM!). Čeprav so realne najemnine nižje od oglaševanih, ni jasno, od kje taka razlika v vaših tabelah? Prosim za pojasnilo.

(Karel)


ODGOVOR:

Omenjeni preglednici predstavljata povprečne oglaševane najemnine stanovanj v Ljubljani. Gre torej za aritmetično sredino vseh ponujenih stanovanj posameznega tipa v Ljubljani. Posamezne najemnine po različnih delih Ljubljane pa se razlikujejo od povprečne najemnine, in sicer navzgor in navzdol. Povprečna oglaševana najemnina za garsonjere se je leta 1998 gibala od 238 do 243 €. Torej je bila razlika v primerjavi z vašo garsonjero le okoli 75 € (oz. 46 %).

Oglaševane najemnine predstavljajo najemnino, ki jo najemodajalec zahteva za stanovanje, v njej pa običajno niso vključeni stroški.

Kakšna je razlika med oglaševanimi in dejanskimi najemninami, ni mogoče ugotoviti, ker ne obstajajo podatki o dejanskih sklenjenih najemninah. Vendar pa, glede na razliko, ki je pri cenah, kar smo uspeli izračunati, ta razlika ni tako velika, kot velja prepričanje v javnosti. Glede na to, da je bil trg v zadnjih letih uravnotežen (ponudba - povpraševanje), ocenjujemo da ta razlika ne presega 10 %.

04.02.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog