Vprašanja - FinanceDavek na promet nepremičnin

VPRAŠANJE:

S patnerjem sva v fazi nakupa nepremičnine. Stanovanje za katerega se zanimava se prodaja v lastni režiji. Prodajalec je pravnik in njegovi pogoji ob prodaj so: 1. da se davek na promet nepremičnine razdeli na vsakega 1%. Njega kot prodajalca in naju kot kupca. 2. Da kupo-prodajno pogodbo pripravi njegova odvetniška pisarna.
Sicer bi pa nama po njegovi dobri volji prevzel vse stroške povezane z notarjem, zemljiško knjigo, itd.

Midva kot nepravnika se na takšne zadeve definitivno slabše spoznava, zato bi nama bilo v veliko pomoč, če bi lahko dobila menje, ali je takšna razdelitev za naju kot kupca smotrna, dobra ali je to nekakšen znak za dodatno previdnost.

(Tijana in Filip)


ODGOVOR:

Plačilo davka na promet nepremičnin je obveznost prodajalca, vendar se lahko stranke dogovorijo tudi drugače, kar se v praksi tudi pojavlja.  Načeloma dvomim, da bi bila iz tega razloga potrebna kakšna posebna previdnost v smislu sklepanja posla, gre najbrž le za to, da se prodajalec želi razbremeniti dela plačila stroškov.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

23.09.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog