Vprašanja - FinanceDavek od kapitalskega dobička pri prodaji nepremičnine

VPRAŠANJE:

Ali sem zavezanec za plačilo davka od kapitalskega dobička, če prodam nepremičnino, ki sem leta 2008 prejela od očeta z izročilno pogodbo, ki je nepremičnino kupil pred letom 2002? Nepremičnine nihče ne uporablja niti nisem tam stalno prijavljena.

(Irena)


ODGOVOR:

Davčna osnova od davka od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo nepremičnine ob pridobitvi in odsvojitvi nepremičnine. Za vrednost nepremičnine ob pridobitvi se šteje vrednost, ki je navedena v pogodbi, v vašem primeru torej v izročilni pogodbi. Za vrednost nepremičnine ob odsvojitvi se šteje vrednost, ki bo navedena v prodajni pogodbi.

Stopnja obdavčenja je 20 % in se vsakih 5 let lastništva nepremičnine zmanjša za 5 %. Vaša obveznost plačila davka na kapitalski dobiček torej v tem trenutku (glede na to, da na naslovu nepremičnine niste stalno prijavljeni) znaša 15% od razlike med vrednostjo v izročilni in vrednostjo, ki bo navedena v prodajni pogodbi. Seveda pod pogojem, da bo razlika v vrednostih sploh obstajala.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

08.12.2015 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog