Novice - Nepremičninski trg

novica

V Sloveniji dokončanih v 2015 približno 4.300 stavb

V Sloveniji dokončanih v 2015 približno 4.300 stavb
Objavljeno dne 03.06.2016

Površina dokončanih stavb manjša kot v letu 2014

V letu 2015 je bilo v Sloveniji dokončanih 4.268 stavb, kar je 27 % več kot v letu 2014. Nedokončanih je ostalo 7.979 stavb; od teh jih je bilo 72 % stanovanjskih in 28 % nestanovanjskih. Celotna površina dokončanih stavb je merila malo več kot 1,1 milijona m2, kar je za 7 % manj, kot je merila celotna površina vseh stavb, dokončanih v letu 2014. Na rast števila dokončanih stavb so vplivali predvsem nezahtevni objekti, ki smo jih začeli spremljati v letu 2015. To so manjši objekti (garaže, ute, lope ipd.), ki se uvrščajo med nestanovanjske stavbe, gradijo pa jih predvsem fizične osebe. V letu 2015 je bilo dokončanih približno 1.000 takšnih stavb.

V letu 2015 je bilo od vseh dokončanih stavb 57 % stanovanjskih, 43 % pa nestanovanjskih. V primerjavi z letom 2014 je bilo število dokončanih stanovanjskih stavb manjše za 2 %, njihova površina pa za 11 %. Število dokončanih nestanovanjskih stavb je bilo več kot še enkrat večje kot v prejšnjem letu, predvsem zaradi že omenjenih nezahtevnih objektov, medtem ko je bila površina dokončanih nestanovanjskih stavb za 2 % manjša.

Fizične osebe so glede na površino vseh dokončanih stavb investirale več kot pravne osebe

Fizične osebe so v letu 2015 dokončale približno 3.775 stavb (upoštevani so tudi nezahtevni objekti, kar se kaže v povečanju števila dokončanih stavb pri fizičnih osebah) ali 791.163 m2 površine, pravne osebe pa 493 stavb ali 335.494 m2 površine. Glede na površino stavb so fizične osebe investirale za 3 % več, pravne oseba pa za 25 % manj kot v letu 2014. Po pričakovanju so fizične osebe investirale predvsem v gradnjo stanovanjskih stavb (71 % površine); med temi so prevladovale investicije v enostanovanjske stavbe (96 % površine). Pravne osebe so investirale predvsem v gradnjo nestanovanjskih stavb (83 % površine); med temi so prevladovale investicije v industrijske stavbe in skladišča (63 % površine) in investicije v stavbe splošnega družbenega pomena (16 % površine).

Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5980&idp=6&head...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice
Sejmi in prireditve

Holz&Bau

29.08.2018 - 01.09.2018 Sejem lesne industrije in gradnje iz lesa.

Anketa

Moja hiša potrebuje