Vprašanja - Urejanje okoliceKatere dovoljenje potrebujem za vgradnjo greznice?

VPRAŠANJE:

Kupil sem staro hišo, ki je bila zgrajena pred letom 1967 in me zanima, če je potrebno gradbeno dovoljenje za vgraditev "ROTO" greznice. Hvala!

(gradnja greznice)


ODGOVOR:

Greznica, ki jo navajate, spada med t.i,. nezahtevne objekte za lastne potrebe in za katere moramo pridobiti gradbeno dovoljenje. Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja vložimo na predpisanem obrazcu, ki ga lahko izpolnimo sami. V zahtevi mora biti opisana lega objekta na kopiji zemljiškega katastra, tloris in prerez objekta, soglasje pristojnih soglasodajalcev in dokazilo o pravici graditi. Projektne dokumentacije ni treba izdelati. Obrazec oddamo ga pristojnemu upravnemu organu, ki nato izda gradbeno dovoljenje v skrajšanem ugotovitvenem postopku.

 

Navajamo vam tudi odsek omenjenega zakona.

 

5. NEZAHTEVNI OBJEKTI

11. člen (nezahtevni objekti)

Nezahtevni objekti so:

1. objekti za lastne potrebe:

g. nepretočna greznica, izdelana kot neprepusten zbiralnik, namenjena zbiranju komunalne odpadne vode, iz katerega se komunalna odpadna voda odvaža v čiščenje in obdelavo na komunalno čistilno napravo, če je njena prostornina do 50 m³;

h. pretočna greznica, namenjena anaerobni obdelavi komunalne odpadne vode, izdelana skladno s standardoma SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752-1: 1995, če je njena prostornina do 20 m³.

31.10.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog