Vprašanja - Urejanje okoliceKako narediti ponikalnico?

VPRAŠANJE:

Ali ima kdo kakšno skico odtoka meteornih vod v ponikalnico ali kakšen pameten nasvet, kako lahko to naredimo sami?

(Stine)


ODGOVOR:

Ponikalnice gradimo za odvajanje padavinskih voda in tudi za odvajanje očiščenih odplak iz greznic. Z njimi ne smemo onesnažiti podtalnice in zajetij pitne vode. Velikost ponikalnice je odvisna od namena in poroznosti terena. Pogoji za izvedbo podtalnice so naslednji:

  • prepustna zemljina;
  • v bližini ni vodotoka;
  • podtalnica globlje od 1,5 m.

Volumen ponikalnice je odvisen od krajevnih vrednostih močnih padavin. Za izračun velikosti je treba upoštevati površine, na kateri se zbira voda (dvorišče, streha, terase …).

Ponikalnico lahko zabetonirate sami, najenostavneje pa bo, če uporabite kupljeno betonsko cev. Na tržišču pa se dobi tudi že gotove ponikalnice iz umetnih mas. Če boste uporabili betonsko cev, naj ima ta premer okoli 100 centimetrov. Po obodu cevi naredite odprtine za odtekanje vode. Cev nato preprost navpično vkopljete v zemljo in jo zasujete z grobim materialom. Priporočljivo je, da je kamen za zasutje prod iz rečnih naplavin, torej kamen okroglih oblik zaradi boljšega odtekanja vode. Čim večja je prostornina cevi in grobega nasutja okoli cevi, temveč vode bo lahko ponikalnica sprejela.

Ponikalnice je treba redno, vsaj dvakrat letno preveriti delovanje. Če pride do pogostega zastoja vode, se obnovi peščeni ali celo polnilni sloj za ponovno prepustnost tal.

19.06.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog