Novice - Stavbno pohištvo

Oglasno besedilo

Obnova oken

Objavljeno dne 18.05.2020

Okna so več kot odprtina

Okna so več kot odprtina v steni, skozi katero prihajata dnevna svetloba in zunanji zrak. Omogočajo vidni stik z okolico in povezovanje človeka z naravo, zagotavljajo dnevno osvetlitev prostorov, zajem sončne energije in prezračevanje prostorov ter nudijo zaščito prostorov pred neprijetnimi vplivi okolice. Povezujejo zunanjost in notranjost. Odločilno vplivajo na videz stavbe.

Okna morajo ustrezati tudi zahtevam zaščite pred mrazom ali vročino, hrupom, vetrom, dežjem, vandalizmom, neprijetnimi pogledi …

Obnova oken in vrat je še posebno primerna takrat, ko zamenjava oken ni dovoljena, ni možna ali ni stroškovno upravičena (spomeniško varstvo, najemniška stanovanja, stanovanja v blokih), saj ukrep pripomore k učinkoviti rabi energije in poveča kakovost bivanja prostoru. Cena obnove oken je, v primerjavi s stroški, ki nastanejo ob zamenjavi oken, zanemarljiva.

Sodobna in zastarela okna

Sodobna okna so bistveni element energijsko učinkovite stavbe. Prispevajo k doseganju kakovostnega bivanja, saj zmanjšujejo toplotne izgube, preprečuje neželeno uhajanje zraka in dušijo hrup okolice.   

Stara okna nudijo veliko manj, kot danes pričakujemo od sodobnih. Vendar ni nujno, da jih zamenjate. Verjetno zadošča obnova oken, posodobitev, ne menjava.

Nova okna imajo nedvomno veliko prednosti, potrošniška miselnost nas sili v zamenjavo. Vendar niso poceni, vgradnja ni preprosta, ukrep pa pogosto sploh ni primeren. Obnova oken je dostikrat cenovno učinkovitejši in primernejši ukrep.

Če so okna še dobro ohranjena, jih lahko obnovite, ni jih treba zavreči. Obnova oken je relativno preprost, poceni in učinkovit ukrep.

Razvoj oken     

 • Okna z enojno zasteklitvijo so v naših krajih redkost, neprimerna za bivalne prostore. Pozimi se steklo ohladi pod temperaturo zmrzišča in na njih nastajajo slikovite ledene rože. Vrednost toplotne prehodnosti je med 4 in 5 W/m2K.
 • Poznamo dvojna okna, kot jih imajo starejše meščanske hiše. Notranje krilo se odpira navznoter, zunanje pa navzven. Izvedenka tega je škatlasto okno, kjer se obe krili odpirata navznoter. Ujeta mirujoča plast zraka med šipama je toplotni izolator. Vrednost toplotne prehodnosti je okoli 2,2 W/m2K.
 • Vezano okno je sestavljeno iz dveh okvirjev s po eno šipo. Oba okvirja je možno razstaviti za potrebe čiščenja. Pravzaprav je vezano okno enojno z dvema ločljivima šipama. Vrednost toplotne prehodnosti je okoli 2,3 W/m2K, slabše, kot pri škatlastem, saj je mirujoča plast zraka tanjša.
 • Naslednje poenostavljanje, ob nekoliko slabših toplotnih lastnostih, je izolacijsko okno, enojno okno z dvojnim steklom, razvito leta 1930, znano pod imenom termopan. Dve šipi sta zlepljeni s kovinskim distančnikom, zrak med njima pa je izolator. Vrednost toplotne prehodnosti je okoli 2,5 W/m2K.

  Izolacijsko okno: Uw = 2,5 W/m2K
 • Sodobna nizkoenergijska okna so na podobna izolacijskim, vendar imajo energijsko učinkovita stekla. Toplotna prehodnost energijsko učinkovitih stekel je pod 1,3 W/m2K, kar je posledica celovitih konstrukcijskih rešitev.
 • Na trgu so že okna s toplotno prehodnostjo 0,5 W/m2K, pa tudi okna z vakuumskimi stekli VIG, ki dosegajo vrednost pod 0,3 W/m2K, primerna za nič-energijske stavbe.
 • Okna niso več le lesena. Okenski okviri so lahko tudi iz umetnih mas, kovine ali kombinacije raznih materialov. Izboljšujejo se tudi zasteklitev, okovje, sestava okenskih profilov, tesnila, barvni nanosi in drugi sestavni deli oken. Sodobna okna imajo s starimi skupno le osnovno funkcijo in ime.

Obnova oken in trajnostnost

Lesena okna imajo pričakovano uporabno dobo med 40 in 50 let, kakovostna lesena okna pa zdržijo, ob skrbnem vzdrževanju, še veliko dalj časa. Niso redka macesnova okna, ki so ob minimalnem vzdrževanju še po 100 letih brezhibna.

Kdor podleže modni muhi menjave oken in zamenja stara dobro ohranjena okna z novimi, dela veliko napako. Po nepotrebnem troši denar, hkrati pa si poslabša kakovost bivanja. Ni treba poudariti, da je kakovostna stavba zgrajena iz sistemov, ki se dopolnjujejo. Stare stavbe so bile prilagojene netesnim oknom. Ko lastnik namesto njih vgradi tesna okna, poslabša bivalne pogoje, saj prepreči naravno prezračevanje stavbe.

Po vgradnji tesnih oken morajo stanovalci vgraditi mehansko prezračevalno napravo. Ne le, da je to nujno potrebno za zagotavljanje kakovosti bivanja, je tudi zakonsko predpisano. Ob množičnih kršitvah te zakonodaje ter celo ob neprimernih državnih spodbudah za tesnitev stavb je stroka zgrožena.   

Menjava oken ali krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo je nov in hkrati zelo star model gospodarjenja, popolno nasprotje sedanji potrošniški miselnosti. Namesto kupi-porabi-zavrzi, kar povzroča gore odpadkov in obremenjuje okolje, se vračamo k uporabljal- predelaj-uporabljaj. S predelavo že uporabljenih izdelkov v nove izdelke zmanjšamo rabo surovin, energije in kopičenja odpadkov.

Zamenjava še dobrih oken z novimi je skladna s filozofijo potrošništva, ko se nič več se ne splača popravljati. Zavrzimo in kupimo boljše. Kaj pa, če nova okna niso boljša od starih? Ali bi bilo popravilo primernejše, pa vas na to ni nihče opozoril? Ko je prepozno, ni več poti nazaj. Staro okno je že uničeno, v smeteh.

Popravilo namesto menjave oken prihrani tudi precej skritih stroškov in umazanega dela. Po zamenjavi oken je namreč treba zidarsko in slikopleskarsko obdelati špalete, zamenjati okenske police, vgraditi nova senčila …

Obnova oken, ne zamenjava

Če imate stara, a ohranjena okna, jih lahko posodobite. Navodila za obnovo so odvisna od tipa oken.

 • Enojno okno z izolacijskim steklom (termopan) pomladite tako, da zamenjate zasteklitev z energijsko učinkovito. Seveda je treba popraviti oplesk oken, okovje in tesnjenje, vendar je obnova cenejša od zamenjave.
 • Pri škatlastih ali dvojnih oknih je primerno, da zunanje steklo ohranite, notranje steklo pa zamenjate z energijsko učinkovitim.
 • Pri vezanih oknih je malo več dela. Mizar naj odstrani obe šipi, krili spoji tako, da bodo okna enojna, namesto zunanje šipe pa vgradi energijsko učinkovito, dvojno steklo.

Naj bo zasteklitev dvojna ali trojna? Verjetno je dvojna primernejša.

Dvojna učinkovita zasteklitev (RX WARM-e 1,0) z vrednostjo prevodnosti zasteklitve Ug =1,0 W/m2K je v večini primerov primernejša kot trojna, saj dvojno steklo spušča v stavbo več svetlobe in energije sonca kot trojno. Čeprav so toplotne izgube večje, je lahko energijska bilanca dobitkov in izgub pozitivna, razen na severni strani. Starih oken tudi ni primerno dodatno mehansko obremenjevati, trojna zasteklitev je namreč pol težja od dvojne.

Les čaroben material, primeren za vse čase. Največjo napako naredi tisti, ki še dobra, a dotrajana lesena okna zamenja s plastičnimi. Po nepotrebnem ogrozi sebe in svoje družinske člane z možnimi nevarnostmi kemikalij, ki se trajno sproščajo v bivalne prostore.

Zatesnitev

Okna, ki so še dobra, a ne tesnijo, lahko zatesnite.

Tesnjenje oken z montažo tesnil je hitro in čisto, vendar naj jo opravi strokovnjak. Monter z ročnim rezkalnikom izdela droben utor v okenski ali vratni okvir in brez lepljenja vstavi trajno mehko silikonsko tesnilo. Po montaži tesnila in nastavitvi okovja se okna zapirajo in tesnijo kot nova. Mehansko vgrajeno silikonsko tesnilo ni občutljivo na barvo; ko boste okno prebarvali, silikonsko tesnilo preprosto obrišite.

Samolepilna tesnila niso trajna rešitev, saj kmalu odstopijo ali otrdijo. Tudi gumijasta tesnila, ki so nekoliko cenejša od silikonskih, so slaba izbira, v nekaj letih otrdijo in pod vplivom svetlobe razpadejo.

Tesnost preprosto preizkusite tako, da med krilo in okvir vstavite list papirja. Če ga pri zaprtem oknu z lahkoto izvlečete, je tesnjenje zelo slabo. Ob vetru vam o tesnosti oken veliko pove plapolanje zaves ali gibanje dima kadilne palčke.

Povzetek

Z obnovo oken, vgradnjo energijsko učinkovite zasteklitve namesto obstoječe, lahko zelo izboljšate toplotne lastnosti svojih oken. Energijsko učinkovita stekla imajo vsaj dvakrat manjše transmisijske toplotne izgube od stare zasteklitve. Če so okna čvrsta, lahko samo z zamenjavo zasteklitve občutno zmanjšate toplotne izgube skozi okna, zaradi vgrajenih tesnil pa se krepko zmanjšajo tudi ventilacijske toplotne izgube.

Ohranjanje starih dobrih oken ima več prednosti. Poleg finančne tudi družbene in okoljske. S ponovno uporabo se zmanjša količina odpadkov in zniža ogljični odtis.

Pridobite predvsem vi. Ni velikih gradbenih posegov, ki lahko poškodujejo fasado in okenske špalete, ni treba zamenjati okenskih polic in obstoječih senčil niti ni potrebno beljenje celega stanovanja. Obnova oken ne zmanjša svetle površine stekel, ne zatemni prostora in ga ne zatesni neprodušno.

Pred vsako odločitvijo o prenovi si pridobite izvedensko mnenje, tudi pred obnovo ali zamenjavo oken. Strokovnjaki vam lahko svetujemo.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
 • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog