Vodič

Potrebujete novo fasado? Preberite, kako do subvencije

Obnova fasade lahko za posameznika predstavlja večji finančni zalogaj. Prav vsaka pomoč in subvencija zato prideta še kako prav! Hkrati pa je vedno dobrodošel tudi nasvet strokovnjakov – ob nakupu ustreznih fasadnih materialov lahko namreč pridobite tudi državno subvencijo. Poleg subvencije prenova fasade prinaša še druge finančne ugodnosti. Ste vedeli, da se lahko vaša investicija v fasado zaradi zmanjšanih stroškov povrne že v roku nekaj let?

Fasada-subvencija-SEO


Državna subvencija za fasado iz Eko sklada – pogoji, višina in priznani stroški

Pridobivanje sredstev iz Eko sklada je pogost način financiranja okolju prijaznejših naložb. S tem se spodbuja energijska učinkovitost stavb. Subvencije lahko pridobite npr. v primeru namestitve toplotne črpalke, solarnih ogrevalnih sistemov, kurilnih naprav na biomaso, pa tudi v primeru obnove fasade. Pogoj za pridobitev subvencije je vgradnja fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije.  V primeru, da je vaša stanovanjska stavba že opremljena s toplotno izolacijo, pa lahko izvedete še dodatno toplotno izolacijo – tudi v tem primeru lahko koristite subvencijo Eko sklada.

Višina subvencije Eko sklada znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe (a ne več kot 12 eur na m2). V primeru, da je naložba izvedena na območju ene izmed občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, je višina subvencije višja – vse do 50 % stroškov naložbe. Za socialno šibke občane pa nepovratna finančna spodbuda znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe.

Pri gradnji fasade s toplotno izolacijo Eko sklad priznava naslednje stroške: nakup in vgradnja fasadnega sistema ter toplotne izolacije podzidka, postavitev gradbenega odra, odstranitev in izravnava obstoječega ometa, vgradnja hidroizolacije na predelu podzidka, demontaža starih okenskih polic, obdelava špalet in nakup ter vgradnja novih okenskih polic.

Kdaj pa nepovratna finančna spodbuda ni dodeljena? Subvencije ni mogoče koristiti v primeru, da izvedba toplotne izolacije fasade zadeva zgolj posamezno stanovanje ali nadstropje starejše stanovanjske stavbe. Poleg tega pa je subvencija lahko dodeljena zgolj za stanovanjske stavbe zgrajene pred 1.1.2003 in legalizirane pred oddajo vloge (oz. za tiste zgradbe katerih gradbeno dovoljenje je bilo oddano pred 1.1. 2003). Eko sklad pri oddaji vloge preveri ali je bila stavba vpisana v zemljiški kataster.


Postopek pridobitve – enostavno in pregledno do subvencije

Vsako vlogo za pridobitev subvencije Eko sklada je potrebno oddati pred izvedbo del. Osnovni pogoji so, da je vloga popolna in pravočasno oddana (v času trajanja javnega poziva). Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev od dokončnosti odločbe. Vloge se obravnavajo v vrstnem redu prispetja. Koristite pa lahko tudi kredit Eko sklada.

Do subvencije je upravičena vsaka fizična oseba, ki je investitor in lastnik stavbe, etažni lastnik v večstanovanjski stavbi, imetnik stavbne pravice na nepremičnini ali pa najemnik stanovanja s pisnim soglasjem lastnika. Nepovratna finančna spodbuda za gradnjo nove fasade pa je na voljo tudi pravnim osebam javnega prava in gospodarskim družbam.

Pri pripravi in oddaji vloge vam Eko sklad nudi brezplačno pravno pomoč.


Opremite se z vsemi informacijami - za pomoč in informacije v Merkur!  

Pred vsako večjo finančno investicijo je prav gotovo dobrodošel nasvet strokovnjakov. O vseh podrobnostih v zvezi z obnovo fasade vam lahko Merkurjevi svetovalci nudijo več informacij in nasvetov. Hkrati pa pri Merkurju stopijo še korak dlje! Poleg tega, da vas lahko opremijo z vsemi relevantnimi informacijami o materialih, gradnji in učinkovitosti naložbe, pa vam nudijo tudi svetovanje o najboljši izbiri glede na vašo stanovanjsko stavbo in finance. Prav tako pa so pravi strokovnjaki za vse informacije in podrobnosti glede državnih subvencij iz Eko sklada!

Jasno je, da gradnja nove fasade predstavlja večjo finančno investicijo. S subvencijami Eko sklada je obnova fasade bistveno finančno dostopnejša, hkrati pa se vaša investicija lahko povrne že zgolj v nekaj letih in s tem prinaša dolgoročne finančne prihranke.

Koliko stane fasada

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog