Vodič

Kako do plinskega priključka?

Zemeljski plin je v zadnjem času vedno bolj popularen, saj ima veliko prednosti pred ostalimi energenti. Ena najpomembnejših prednosti je ta, da je od vseh energentov najbolj prijazen do naše denarnice in okolja, saj je fosilno gorivo z najmanjšo emisijo CO2 pri izgorevanju.

Zemeljski plin je uvožen. Slovenija ga dobiva iz podzemnih nahajališč Rusije in Alžirije. Do nas priteče po plinovodnih omrežjih, ki ležijo pod površjem. Iz našega prenosnega omrežja preide v lokalna plinovodna omrežja, na katera so priklopljena gospodinjstva. S plinovodnimi omrežji so za enkrat pokriti le nekateri deli Slovenije, predvsem večja mesta.

V Slovenijo dobavlja plin podjetje Geoplin, 17 lokalnih trgovcev pa po posameznih občinah dobavlja zemeljski plin gospodinjstvom. Cena se od ponudnika do ponudnika razlikuje zelo malo, poleg tega pa na večini območij nimamo možnosti izbire, saj so ponudniki razdeljeni po občinah. Prodajna cena zemeljskega plina se spreminja iz meseca v mesec in je odvisna predvsem od gibanja cene nafte v predhodnih mesecih in gibanja tečaja ameriškega dolarja.

Ko se odločimo, da bomo energent, ki s mo ga uporabljali do sedaj, zamenjali z zemeljskim plinom, ali pa bomo v novogradnji uporabljali plin, nas do priklopa loči nekaj korakov. V primeru, da na našem objektu še ni urejen plinski priključek, sledimo naslednjemu postopku.

Pregled ponudnikov dostopa do plina
Slika: Pregled ponudnikov dostopa do plina po občinah (vir: GIZ DZP, 2010)

Najprej moramo poizvedeti ali je naše območje pokrito s plinovodom in se pozanimati, kateri lokalni ponudnik dobavlja zemeljski plin v naši okolici ter pridobiti lokacijsko informacijo o možnosti priključitve na plinovod, ki jo izda občina.

Na spletni strani dobavitelja ali neposredno v pisarni dobavitelja dobimo vlogo za izdajo soglasja za priključitev na omrežje, ki jo izpolnimo in pošljemo dobavitelju. Priložiti ji moramo projekt notranje plinske napeljave, projekt priključnega plinovoda ter soglasje stanovalcev (če gre za večstanovanjsko stavbo), da dovoljujejo izvedbo izpuha (če ta še ni narejen).

Pridobiti moramo tudi soglasje koncesionarja k tehnični dokumentaciji, soglasje za uporabo dimnovodnih in prezračevalnih naprav, ter soglasje k priključitvi na plinovodno omrežje, ki ga izda lokalni dobavljalec.

Temu sledi izvedba priključka od omrežja do našega objekta ter pregled in izvedba notranjih plinskih napeljav. Naslednji korak je podpis pogodbe o dobavi zemeljskega plina in montaža plinomera in spuščanje plina v sistem. Obsežnost del je odvisna od oddaljenosti omrežja od našega objekta.

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice

Anketa

Moja hiša potrebuje