Novice - Ogrevanje in klimatizacija

novica

Decembra je bila poraba električne energije za 1 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015

Decembra je bila poraba električne energije za 1 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015
Objavljeno dne 26.01.2017
Proizvodnja električne energije v decembru večja kakor novembra
Decembra 2016 je bila neto skupna proizvodnja električne energije  1379 GWh in se je glede na november 2016 povečala za 5 %, poraba je bila 1243 GWh in se je glede na november 2016 povečala za 5 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je zmanjšala za 42 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja večja za 28 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja večja za 35 %.
Večji proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi večja poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv decembra 2016 večja za 29 %.
Decembra 2016 smo uvozili 643 GWh, izvozili pa 751 GWh električne energije.

Porast oskrbe z energenti v decembru 2016
V december 2016 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri drugih naftnih proizvodih in pri koksu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 36 %, oziroma za 8 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe s kurilnim oljem z vsebnostjo žvepla manj kot 1 % za 64 %, utekočinjenim naftnim plinom za 41 %, lignitom za 36 %, zemeljskim plinom za 24 %, dizelskim gorivom za 12 %,  motornim bencinom za 11 % in petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 4 %.
Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6475&idp=5&head...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog