Načrtovanje zelenjavnega vrta

Primerno mesto za zelenjavni vrt je sončen in pred vetrom zaščiten del vrta. Zemlja naj bo rodovitna in odcedna. Pazimo, da stavbe in morebitna drevesa ne mečejo sence na zelenjavni vrt. Na južni strani ne sadimo grmovja ali dreves. Zanje primerno mesto je na severni strani.

Vrtovi na pobočjih so lahko problematični. V toplejših krajih je sončno obsevanje premočno in tla se preveč segrevajo ter izsušujejo, omogočajo pa zgodnjo spomladansko pridelavo zelenjave. Deževnica rada odnaša zemljo, zato skušamo s prečno gradnjo stezic preprečiti odnašanje zemlje.

Pomembna je zaščita pred vetrom. Šibek veter lahko zmanjša pridelek do 30 %. Zelenjavni vrt lahko zavarujemo z različnimi vetrobrani. Zidani vetrobrani (zid) so manj primerni, ker se veter vrtinči in lahko povzročimo več škode kot koristi. Primernejši so rastlinski vetrobrani v obliki žive meje. Žive meje potrebujejo veliko časa, da zrastejo do primerne višine, so zahtevne glede nege in lahko tekmujejo z vrtninami za hranilne snovi v tleh. Primerne so predvsem za velike vrtove. V manjših vrtovih raje uporabljamo lesene ograje in plotove. Zaščita vetrobrana učinkuje do njegove 5-kratne višine daleč (1 m visoka ograja učinkuje 5 m daleč v smeri vetra).

Vrt lahko uredimo tradicionalno. To pomeni, da oblikujemo grede pravokotnih oblik široke nekaj metrov, zelenjava pa je posajena v široko razmaknjenih vrstah, tako da je dostop možen do vsake vrtnine posebej. Novejši sistemi predvidevajo dostopnost zelenjave z vseh strani. Tvorimo manjše grede, ki so lahko različnih oblik (okrogle, trikotne,...) in obdane s potmi. Pazimo le, da je sredina grede dosegljiva s poti. Steze so lahko le uhojene, peščene, kamnite, lesene, travnate, tlakovane itd. Pridelovanje v gredah omogoča pripravo tal za točno določene vrste zelenjave, ki jih gojimo skupaj. Tudi gnojenje je lahko primerno samo za eno vrsto rastlin.

Poseben izziv predstavlja zelenjavni vrt brez gred, kjer zelenjavo gojimo prosto. Pri tem pazimo, da speljemo dovolj poti in je vsak del enostavno dostopen. Potrebnega je več znanja o lastnostih posameznih vrtnin za pravilno odločanje pri setvi oz. sadnji, Vzdrževanje je zahtevnejše. Takšen vrt je bolj naraven in lahko zaradi neurejenosti in pisanosti bolj privlačen.

Če imamo zelo majhen vrt (npr. atrijski vrt) ali pa le balkon, lahko zelenjavo gojimo tudi v lončkih in posodah, vendar je zahtevneje kot gojenje cvetja.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog