Vprašanja - Vrtni elementiAli potrebujem gradbeno dovoljenje za gradnjo zimskega vrta?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni ! Zanima me če potrebujem za zimski vrt gradbeno dovoljenje? Kaj pa v primeru, če želim pod zimskim vrtom urediti klet ? Hvala in lep pozdrav, Matej

(Matej)


ODGOVOR:

Steklenjak (to je s steklom pokrit prostor za gojenje vrtnin in drugih rastlin ali narejen kot zimski vrt, če je njegova tlorisna površina do 30 m2, višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m) spada po pravilniku o enostavnih objektih med enostavne pomožne objekte za lastne potrebe, zato ob izpolnitvi določenih pogojev zanj ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Enostavni objekti, ki se jih lahko gradi brez gradbenega dovoljenja, morajo glede načina gradnje in odmika od sosednjih zemljišč izpolnjevati naslednje zahteve:
 -  zgrajeni so lahko le na zemljišču gradbene parcele, ki pripada stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja;
 -  na gradbeni parceli se lahko za vsako stanovanje v stavbi zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste;
 -  zgrajeni so lahko kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo oziroma imajo skupne konstrukcijske elemente; če so zgrajeni kot posamična gradnja, morajo biti eden od drugega odmaknjeni najmanj 1,5 m, če pa se stikajo oziroma imajo skupne konstrukcijske elemente, njihova skupna površina, v katero pa se ne prišteva površina stavb, zgrajenih na podlagi gradbenega dovoljenja, če so objekti za lastne potrebe prizidani ob njih, bazena, nadstreška in rezervoarja, ne sme presegati 70 m2, razponi njihovih nosilnih delov pa so lahko do 3 m; če razponi nosilnih delov presegajo 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov, ki so bili dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;
  - od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom; če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;
    – ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, znotraj gradbene parcele pa so lahko priključeni na obstoječe priključke.

Torej, če želite graditi zimski vrt, ki ne izponjuje pogojev iz pravilnika o enostavnih objektih, boste morali pridobiti gradbeno dovoljenje; v nasprotnem primeru pa morate na občinski upravni organ nasloviti le vlogo za izdajo lokacijske informacije za namen gradnje enostavnega objekta.

Poglejte:

19.04.2005 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice
Sejmi in prireditve

23. Flora

17.03.2018 - 18.03.2018 Sejem FLORA – Vse za vrt, dom in okolico.

Obrezovanje vrtnic

17.03.2018 - 17.03.2018 Vsako leto bujno cvetoči grmiči vrtnic pričajo o skrbni roki, v kateri škarje vodi znanje.

Ornitološki sprehod

18.03.2018 - 18.03.2018 Z dobrim sluhom in ostrim vidom boste opazili marsikaterega ptiča, ki se skriva v krošnjah dreves in grmov.

Butara za Cvetno nedeljo

21.03.2018 - 21.03.2018 Na delavnici bomo izdelali butaro v katero bomo vtkali kanček slovenskih običajev.

Vse lepo o vrtnicah

24.03.2018 - 24.03.2018 Tradicionalno pomladno strokovno-družabno srečanje z bogatim programom za udeležence.

Anketa

Moja hiša potrebuje