Vprašanja - Vrtni elementiAli lahko zgradim vrtno lopo?

VPRAŠANJE:

V začetku leta 2006 sem pridobila lokacijsko informacijo za gradnjo vrtne hišice oziroma lope. Na parceli, ki je predvidena za gradnjo vikend hišic, ni objekta z gradbenim dovoljenjem. Ker imamo probleme z vpisom služnostne poti, za zdaj gradbenega dovoljenja ne moremo pridobiti in lahko gradimo le vrtno lopo. Zanima me, če je lokacijska informacija še veljavna, ker ni navezana na že obstoječo stavbo z gradbenim dovoljenjem. Podatki o velikosti pa so, da lahko obsega 30 kvadratnih metrov talne površine. Hvala za odgovor.

(Perko)


ODGOVOR:

Pred nameravano gradnjo je potrebno na občinski upravni organ podati vlogo za izdajo lokacijske informacije za gradnjo enostavnega objekta (lope). Tako se tudi izve, kakšne specifične zahteve ima posamezna Občina.

Če bo iz lokacijske informacije razvidno, da gradnja ne nasprotuje izvedbenemu prostorskemu aktu občine, se lahko gradi enostavni objekt brez gradbenega dovoljenja.

Menimo, da v konkretnem primeru gradnja vrtne lope legalno ne bo možna, kajti enostavni objekt, ki se gradi brez gradbenega dovoljenja, je vezan na pogoj, da je postavljen ob stanovanjskem objektu, ki je zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja.

Poglejte še:

23.05.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog