Vprašanja - Vrtni elementiAli so nadstreški črna gradnja?

VPRAŠANJE:

Pravni prednik je enemu od solastnikov večstanovanjske hiše dal soglasje za postavitev nadstreška za parkiranje 3 avtomobilov. Ali to soglasje velja za pravne naslednike "graditelja"? Pa še to, namesto nadstreška je "graditelj" poslavil 4 lesene garaže, za kar pa ni pridobil potrebnih dovoljenj- gre torej za "črno gradnjo"?
Ali lahko to gradnjo proda novim solastnikom hiše- graditelj ali podpisnik soglasja ali nihče? Čigave so torej na črno zgrajene garaže, ki stojijo na skupnem dvorišču večstanovanjske hiše in zavzemajo ostalim solastnikom pripadajoči delež dvorišča?

(ZGO)


ODGOVOR:

Garaže za avtomobile so že zgrajene, zato ni moč umakniti soglasja in zato velja.

V vašem primeru gre za neskladno gradnjo. Po zakonu o graditvi objektov neskladna gradnja pomeni, da je za gradnjo oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje sicer izdano, vendar se takšna gradnja oziroma dela izvajajo oziroma so izvedena v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, kakor tudi da se objekt, za katerega je bilo sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z njim, to v predmetnem primeru seveda pomeni, da je takšen objekt neskladna gradnja.

Ravnokar navedeno pa seveda tudi pomeni, da zato lahko zoper investitorja oziroma lastnika takšnega objekta ukrepa pristojni gradbeni inšpektor in sicer na podlagi prvega odstavka 153. člena ZGO-1, investitor pa da je dolžan ravnati se po določbah drugega odstavka navedenega člena, če pa ne, pa sledi ukrep iz tretjega odstavka.

Z drugim odstavkom 153. člena ZGO-1 je namreč določeno, da mora investitor gradnje, ki se je izvajala v nasprotju z gradbenim dovoljenjem in je zato pristojni gradbeni inšpektor odredil njeno ustavitev, za spremembo gradbenega dovoljenja zaprositi v enem mesecu po izrečenem ukrepu. Če pa investitor ne bi zaprosil za spremembo gradbenega dovoljenja v enem mesecu po izrečenem ukrepu, ali če bi pristojni upravni organ za gradbene zadeve njegovo zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja pravnomočno zavrnil ali zavrgel, pa bo moral pristojni gradbeni inšpektor odrediti, da se tisti del objekta, ki je bil zgrajen v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, na investitorjeve stroške odstrani ter vzpostavi stanje, določeno v gradbenem dovoljenju. To pomeni, da je odločitev o tem, ali bo ali ne bo za svoj objekt pridobil predpisana dovoljenja, na strani investitorja.

Lastnik lahko prosto razpolaga z garažami, ukrepanje pa lahko pričakuje s strani gradbene inšpekcije. Problem pa lahko nastane tudi pri vpisu lastništva omenjenih objektov v zem,jiško knjigo.

Lahko se posvetujete še s strokovnjakom.

Poglejte še:

Vir: www.gov.si

11.05.2005 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog