Vprašanja - Vrtni elementiKdo mora postaviti oporni zid (škarpo)?

VPRAŠANJE:

Živimo na nagnjenem terenu. Mi imamo parcelo zgoraj. Spodnji sosed je poglobil svojo parcelo za dostop do svoje hiše v globino 2,5 m. Sedaj se zemlja zelo posipa dol in od nas zahteva, da mi zgradimo škarpo. Prosim, če jasno napišete, kdo mora v tem primeru narediti škarpo, ker sem sama že prebrala SPZ in 85. člen, kjer točno piše o prepovedi poglabljanja.

(maza)


ODGOVOR:

Imate povsem prav, zakonska dikcija je v vašem primeru povsem jasna. Stvarnopravni zakonik v 85. členu izrecno določa prepoved poglabljanja:


"Lastnik ne sme poglabljati svoje nepremičnine ali tako posegati vanjo, da bi zaradi posegov sosednja nepremičnina izgubila trdnost, stabilnost ali oporo.

Lastnik nepremičnine, katere trdnost, stabilnost ali opora je zaradi posegov v nevarnosti, lahko zahteva prepoved nadaljevanja del za čas, dokler se ne zagotovijo in izvedejo primerni ukrepi, ki preprečujejo izgubo trdnosti, stabilnosti in opore. Če takih ukrepov ni mogoče izvesti, lahko zahteva prepoved posegov.

Če je lastnik pri poglobitvah in posegih v svojo nepremičnino postavil posebne opore in konstrukcije, ki zagotavljajo stabilnost tuje nepremičnine, jih je dolžan redno vzdrževati. Za škodo, ki nastane zaradi teh opor in konstrukcij, odgovarja ne glede na krivdo".

Torej, sosed mora celo v skladu z zakonom postaviti oporni zid, v zavarovanje tako višje kot nižje nepremičnine. V primeru, da tega ne bi upošteval, sledi odškodninska odgovornost.

Pri morebitnih sodnih postopkih naj vam pomaga odvetnik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog