Vprašanja - Vrtni elementiDovoljenje za gradnjo čebelnjaka?

VPRAŠANJE:

Želim postaviti dva čebelnjaka v okolici Zagaja, v občini Bistrica ob Sotli. Zanima me, ali potrebujem dovoljenje za postavitev in za kako velikega ne potrebujem gradbenega dovoljenja.

(masler)


ODGOVOR:

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost definira čebelnjak kot montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto površina največ 20 m2 in višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

Uredba ob izpolnjevanju določenih pogojev uvršča čebelnjak med enostavne objekte (podrobneje pomožni kmetijsko-gozdarski objekt), ki se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja.

Ti pogoji so:

  • da je v skladu z navedeno uredbo objekt izrecno določen kot enostavni objekt,
  • da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na katerem namerava zgraditi objekt, 
  • da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti in 
  • da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta, določeni z navedeno uredbo.
Poleg navedenega vsi enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

Torej, ob upoštevanju in izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, lahko gradite čebelnjak brez gradbenega dovoljenja.

Poglejte še:


27.11.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog