Vprašanja - Vrtni elementiAli lahko imamo zid na meji?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni! V naši upravni enoti je v lokacijski informaciji napisano, da se mejni zidovi lahko postavljajo na mejo parcel. Kaj to pomeni: da sosedje lahko brez našega dovoljenja na mejni črti zgradijo zid? Kako visok? Lahko posadijo na mejo tudi živo mejo? Hvala in lep pozdrav.

(Mojca R.)


ODGOVOR:

Menimo, da to pomeni, da ni potrebnih nujnih odmikov od soseda mejaša, temveč je lahko zid do meje s sosedom.

Podrobneje slednje objekte ureja Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, ki pri ograjah določa:

– če z izvedbenim prostorskim aktom ni posebej predpisan odmik ograje od meje sosednjih zemljišč, je lahko ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče;
– ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo;

Vsekakor je najbolje, da tovrstne gradnje na meji potekajo na podlagi soglasja.

Predlagamo pisno soglasje, ki vsebuje:

  • podatke o vseh mejaših, ki se jih zadeva tiče (tudi če je več lastnikov) z osebnimi podatki, emšo in davčnimi številkami;
  • parcelne številke, da bo specificirano glede katere meje se daje soglasje;
  • dodajte še kakšen opis, ki bo specificiral mejo;
  • podpise vseh soglasodajalcev (vsak se podpiše lastnoročno)- overite na UE ali pri notarju;
  • napišite število izvodov; vsaki stranki naj gre po en izvod.

Poglejte še:

23.11.2008 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog