Novice - Urejanje

Oglasno besedilo

Oblikovanje okolice

Objavljeno dne 13.01.2012
Odkar se človek zaveda sam sebe, je živel v najtesnejši povezavi z rastlinami in s celotno naravo. Ta povezava se je ohranjala skozi vse čase in je prav tako pomembna tudi danes. Posebej pomembna je povsod tam, kjer se način življenja odteguje od povezanosti z naravo. In sicer v vsem, začenši s svojimi številnimi dejavnostmi, ki so v veliki meri utesnjene v zaprte prostore, z bivalnimi navadami, celo s prostim časom. To se dogaja zlasti v urbanih naseljih, v mestih, kjer so ljudje v največji meri odtrgani od narave in vsega, kar je povezano z njo.

Prostor je odraz delovanja človeka. Stopnja urejenosti ali prvobitne ohranjenosti nakazuje človekovo zavedanje o pomenu prostora. Urejanje okolice bivališč, uporaba živih in neživih materialov iz narave, njihovo spreminjanje in njim dodajanje novih pomenov je bilo vedno povezano z človekovo afirmacijo v družbi. Sveti gaji, grajski vrtovi, mestni parki, vse to so urejeni prostori, ki pričajo o lastnikovem položaju v družbi. Tudi urejeni vrtovi ob mestnih vilah ali kmečkih hišah so lastnikova vizitka.

Namen oblikovanja okolice gostinskih lokalov

Smiselno lahko gornjo trditev prenesemo tudi na okolico gostišč. Skladno urejena okolica kaže na posluh lastnika do gostov, njegovo zavedanje, da ljudje nismo samo utilitarna bitja, temveč da imamo posluh tudi za lepo. V to kategorijo spadajo tudi kulinarični užitki, pa naj bo to samo delavska malica ali pa svečana večerja.

Pri načrtovanju okolice gostinskih lokalov moramo izhajati iz enakih osnov kot pri vsakem drugem načrtovanju. Glavni vodili sta upoštevanje ciljne skupina gostov (družine, slučajni ali stalni gostje, malice, nedeljska kosila…) in pa skladnost arhitekture objekta in ureditve okolice. Le na tak način lahko dosežemo optimalne učinke glede na vložena finančna sredstva.

Ureditev glede na arhitekturo objekta in okolice

Ob novogradnji ali prenovi objekta je potrebno celovito načrtovanje. Pri tem mora oblikovalec upoštevati tudi širši kontekst prostora. Oblikovno zelo moderna arhitektura v vaškem okolju je sicer lahko generator novih zamisli in pristopov, vprašanje pa je ali bo kot taka pritegnila dovolj pravih gostov (kar se izkazuje z zasedenostjo miz in velikostjo naročil), da bo investicija tržno uspešna. Zato pri načrtovanju, ob upoštevanju naročnikovih usmeritev, dosledno vključujem tudi značilnosti širšega prostora. Tak način oblikovanja se nam je izkazal kot do okolja vzdržnostno najbolj sprejemljiv, prijazen pa je tudi do sosedov, ki objekt sprejmejo za svojega in se z njim lahko tudi identificirajo.

Celostno oblikovanje zahteva od oblikovalca skladno ureditev arhitekture in odprtega prostora. Pri tem je potrebna premišljena uporaba materialov, skozi katere se potem zrcali značaj lokala. To pomeni, da ob moderni arhitekturi uporabljamo moderne materiale, v lokalih s pridihom starinskega ali rustikalnega pa moramo uporabljene materiale vsaj vgraditi na tak način, da ustvarijo zaželeno karakteristično vzdušje. To velja tako za interier kot za zunanjost objekta. Na nivoju zasaditve lahko rečem, da tuje, eksotične ali izredno dekorativne in formalno strižene rastline ne sodijo k podeželski gostilni. Njen karakter in enkratnost lahko izrazimo z uporabo »starih« materialov in rastlin iz kmečkih vrtov.
 
                                   Upoštevanje starih dreves pri arhitekturi prostora
  
 

Ureditev glede na ciljne skupine gostov

Posamezne skupine gostov imajo glede zunanje ureditve različne zahteve in potrebe. Nemalokrat te celo pretehtajo odlično postrežbo in dobro kulinariko.

Kot vsem skupno lahko izpostavim primerno veliko parkirišče. To je po navadi v konicah premajhno, sicer pa parkirna površina sameva prazna. Pri tem je zelo pomemben odnos do sosedov. Vsak lokal je zgodba zase, generalno pa je najelegantnejša rešitev kombinacija parkiranja z drugo dejavnostjo na primer parkiranje na utrjenih zelenicah ali pa parkirne površine za časovno različne uporabnike.

Druga skupna točka je jasen in enostaven dostop do lokala. Jasnost dostopa omogoča enostavno kontrolo nad prihajajočimi in odhajajočimi gosti, njim pa olajša orientacijo v prostoru. Hkrati mora biti dostop oblikovan tako, da jasno sporoča naravo lokala in je gradnik njegove prepoznavnosti.

Družine z otroci pričakujejo manjše otroško igrišče. Varnost, preglednost, dostopnost in možnost nadzora (najbolje od mize, za katero sedijo starši) so glavne značilnosti dobrega gostilniškega otroškega igrišča. Ker je igrišče le priložnostno, ni potrebno, da ima veliko različnih igral ali da je zelo veliko. Tudi senca na primer dreves, ni odločujoč faktor za navdušenjem nad lokalom. Na drugi strani pa je, seveda, če je gostišče tako naravnano, raznoliko, veliko, senčno, različnim starostnim skupinam otrok prilagojeno igrišče tista prednost in posebnost, po kateri je gostišče prepoznavno in zaželeno.

Ko načrtujemo gostinski vrt, moramo izhajati iz uporabnikov. To so na eni strani gostje, ki si po navadi želijo umirjeno, zasebno in poleti senčno mizo, na drugi strani pa strežno osebje, ki jim z dobro funkcionalno ureditvijo omogočimo hitrejše, enostavnejše in efektnejše delo. Zahteve obeh skupin sta si nemalokrat v nasprotju, na primer pri višinsko razgibanem vrtu, kjer je zanimivost in prijetnost za goste zelo velika, za strežno osebje pa je premagovanje višinskih razlik, po možnosti preko stopnic, zelo naporno. Tukaj je naloga oblikovalca zelo zahtevna, saj je usklajevanje obojih zahtev velikokrat povezana s pravo mero sklepanja kompromisov.

Pretočnost prostora je element oblikovanja, ki se prav tako razlikuje glede strukture uporabnikov. Lokal, orientiran na malice in opoldanska kosila, ki zahtevajo hitro postrežbo, bo drugače oblikovan kot tisti, kjer čas zadrževanja v lokalu in zasebnost nista pomembna. Če oblikovalec uspe ustvariti prostor, ki z minimalnimi spremembami v postavitvi miz in premičnega zelenja (lonci, korita) odgovarja obema potrebama, so to lahko zelo zanimive in tržno uspešne rešitve.

      Poudarjen vhod                                          Členitev prostora z rastlinami
               

Notranje rastline

Enaki oblikovalski principi veljajo tudi za notranje ureditve. Eden od materialov, s katerimi oblikujemo interiere so tudi rastline. Pri njihovi uporabi sta omejilna faktorja predvsem svetloba in zračna vlaga. Osvetlitev lahko zagotavljamo z naravno ali umetno svetlobo. Pri slednji je zelo pomembna pravilna izbira žarnic z ustrezno jakostjo in valovno dolžino svetlobe. Uporaba umetnih rastlin je včasih lahko na mestu, vendar se moramo zavedati, da je razočaranje, ko ugotovimo, da rastlina ni naravna, kar precejšnje. Zračna vlaga pa je povezana tudi z mikroklimo gostišča. Kar je udobno in prijetno za goste, odgovarja tudi rastlinam. Pri izbiri rastlin se moramo zavedati, da so te v gostišču veliko bolj izpostavljene kot pa v domači dnevni sobi, tako glede oskrbe kot miru, ki ga vsako živo bitje zahteva.

Za konec

Skladna ureditev okolice lokalov močno pripomore k prepoznavnosti lokala. Priložnostne in bolj ali manj naključne ureditve so lahko začasna rešitev, ne prispevajo pa k celoviti podobi gostišča. Zato je temeljit razmislek, kakšne goste želimo in kakšne so njihove navade in potrebe, osnovno vodilo pri načrtovanju ureditve. Po mojih izkušnjah daje sodelovanje z oblikovalcem, ki zna prisluhniti željam in potrebam naročnika, hkrati pa ima posluh za skladno povezavo objekta z širšim okoljem, vedno pozitivne rezultate.
 

Avtor: Andrej Strgar, krajinski arhitekt
Fotografije: Razpopovič
Mayer


 
Več o podjetju: PRO HORTO STRGAR d.o.o., Vrtni center, trgovina, drevesnica
Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog