Novice - Pripomočki

novica

Preizkus robotske kosilnice Automower 220 AC: delovanje (2. del)

Objavljeno dne 10.06.2008

V našem vrtu že več kot teden dni poteka preizkus Husqvarnine robotske kosilnice Automower 220 AC. Trava je lepo pokošena in do sedaj ni bilo potrebe, da bi morali vrt pokositi s klasično kosilnico. Z delovanjem kosilnice smo zelo zadovoljni, kosilnica pa predstavlja obliko zabave za domače živali in sosede.

Priprava na delovanje

Ko smo položili omejitveni in vodilni kabel, ter postavili polnilno postajo, je bil čas za pripravo robotske kosilnice na delovanje. Pred začetkom je treba nastaviti parametre gibanja in košnje ter pripraviti vrt.

Višina trave ob prvi košnji ne sme biti previsoka, sicer ima lahko robotska kosilnica težave, trava pa ni lepo pokošena. Pred nameščanjem omejitvenega in vodilnega kabla je smiselno vrt pokositi s klasično kosilnico, saj bo nameščanje bistveno bolj enostavno. Z vrta je treba odstraniti tudi vse veje in druge ovire, ki bi lahko poškodovale kosilnico.

Višino košnje je mogoče nastaviti od 2 do 6 cm. Nastavlja se preko velikega vrtljivega gumba, ki je pod pokrovom sprednjega gornjega dela. Pri tem moti slaba izdelava sistema za zapiranje pokrova. Pokrov ne sede dobro na svoje mesto, zato pogosto zapiranje v prvem poskusu ne uspe. Zaklop deluje krhko, kljub temu pa smo največjo učinkovitost dosegli, če smo pokrov spustili z višine. Seveda pa se pri normalni uporabi višina košnja ne spreminja, zato večjih težav z zapiranjem pokrova uporabniki ne bi smeli imeti. Višino košnje nastavimo pred prvo košnjo, kasneje pa jo lahko znižamo, če je trava ob prvi košnji visoka.

Višino košnje nastavljamo z vrtljivim gumbom

V naslednjem koraku moramo nastaviti parametre gibanja in košnje. To nam bo vzelo od 10 do 15 minut. Vse parametre nam pripravi strokovnjak na osnovi izdelanega načrta, jih pa ob montaži tudi nastavi. Kasneje bo morda treba izvesti nekaj manjših popravkov. Vse nastavitve izvajamo preko nastavitvene plošče z zaslonom in tipkami. Nastavimo izvozne poti iz polnilne postaje, način iskanja polnilne postaje, če ima vrt več sektorjev, deleže izvozov (košnje) v posamezni sektor in čas košnje. Čas košnje lahko nastavljamo na tedenski osnovi po posameznih dnevih in urah.

Nadzorna plošča omogoča nastavljanje kosilnice

Ko nastavimo vse parametre, je kosilnica pripravljena na košnjo.

Delovanje

S košnjo začne robotska kosilnica, ko je akumulator napolnjen. Med košnjo se giblje po vrtu bolj ali manj naključno, čeprav opazovalec zasledi določene ponavljajoče vzorce gibanja pri izogibanju oviram. Naključno gibanje preprečuje nastanek sledi košnje.

Oviro v večini primerov predstavlja omejitveni kabel, izjemoma pa tudi predmeti, ki se znajdejo na travi. Ko pripelje do omejitvenega kabla se ustavi, zapelje nekaj centimetrov vzvratno in spremeni smer. Pri tem smo opazili, da, kadar kosilnica zapelje do omejitvenega kabla pod zelo ostrim kotom, pogosto spremeni smer proti omejitvenem kablu, namesto stran od njega, to pa vodi do trkov z ovirami (robnik, drevo), čeprav je kabel nameščen na predpisani razdalji.

Delovanje je tiho in učinkovito

Kadar kosilnica naleti na oviro, ki ni omejena z omejitvenim kablom, vanjo rahlo trči. Ob trku se ustavi, zapelje vzvratno in spremeni smer. Kljub temu, da je trk nežen, ni priporočljivo, da so na travi ovire, ki niso omejene z omejitvenim kablom, saj se po več trkih na ohišju kosilnice vidijo majhne poškodbe v obliki raz. Ponavljajoči se trki lahko tudi poškodujejo rastline.

Posebnost kosilnice je, da travo dejansko odreže in ne trga, kar je značilno za večino kosilnic. To bolje učinkuje na videz trave.

Velika kolesa skrbijo za premikanje, trije noži režejo travo

Glede na navodila za uporabo, naj bi kosilnica v našem vrtu delovala med 4 in 5 urami. Dejansko v tem času tudi opravi svoje delo. Pri tem je treba vedeti, da je delovanje sestavljeno iz 40 do 60 minut košnje in 45 do 60 minut polnjenja.

Automower 220 AC lahko deluje povsem samostojno in brez nadzora. Čeprav je kakovost košnje najboljša v suhem vremenu, pa dež ne predstavlja težav. V dežju jo je treba le pogosteje čistiti, saj se trava bolj prijemlje ohišja in koles. Delovanje v močnih nalivih ni priporočljivo.

Delovanje je zelo tiho. Ob normalnem hrupu okolja, kosilnice že po nekaj metrih ni slišati. Sicer proizvajalec zagotavlja, da hrup ne preseže 69 dBA. Zaradi nizke jakosti hrupa lahko deluje tudi ponoči, ne da bi motila okolico.

Vzdrževanje

Vzdrževanje je enostavno. Čistimo jo po potrebi s krtačo, krpo in vodo. Nože se na vrtovih, večjih od 1.000 m2, menja na 2 do 4 tedne, pri manjših vrtovih pa redkeje. Seveda je pogostost menjave odvisna od poškodb, ki nastanejo zaradi vej, storžev, kamenja in drugih trdih predmetov, ki se znajdejo med rezili. Pogostost menjave baterije je odvisna od števila ur delovanja, kar je povezano z velikostjo vrta in dolžino sezone. Po podatkih proizvajalca naj bi baterija zdržala od enega do štirih let. Ob koncu vsake sezone je treba kosilnico odpeljati na servis, kjer jo pregledajo, očistijo in po potrebi nadgradijo programsko opremo.

Varnost

Pri robotski kosilnici sta pomembna dva vidika varnosti: zaščita ljudi in živali ter zaščita pred krajo. Ohišje preizkusne kosilnice je tako veliko, da pri normalni uporabi preprečuje dostop do nožev. To pomeni, da nas ne poškoduje, če z roko ne segamo pod ohišje kosilnice. Trki so nežni in ne povzročajo bolečine. Enako velja za domače živali, ki se sicer kosilnici umaknejo. Če kosilnico dvignemo, se noži ustavijo, enako je, če se kosilnica prevrne. Preden se noži vključijo, se kosilnica ustavi in odda zvočni signal. Se pa v času delovanja na vrtu ne smejo zadrževati majhni otroci, ki bi lahko segli z roko pod ohišje. Robotska kosilnica je stroj in vsak stroj lahko ob nepravilni uporabi poškoduje ljudi in živali.

Zaščita pred varnostjo je predvsem pasivna. Kosilnica ima PIN številko, ki jo moramo vtipkati pred uporabo in ob vsaki spremembi nastavitev. Če tega ne storimo, kosilnica ne deluje več, oglasi pa se tudi zvočni alarm. Žal ni dovolj glasen, da bi vzbudil pozornost tako v dnevnem kot tudi nočnem času. Nerazumljivo je, da se je proizvajalec odločil za tako tih alarm, saj ima model 230 ACX zelo glasen alarm, ki lahko tatu dovolj prestraši, da zbeži brez kosilnice. Kosilnica ima tudi možnost, da po določenem številu dni zahteva vnos PIN številke, sicer se delovanje ustavi. Proizvajalec tudi zagotavlja, da za ukradene kosilnice ni mogoče dobiti dodatne opreme in nadomestnih delov.

Ljudje in živali

Ljudje se na robotsko kosilnico odzivajo zelo zanimivo. Glede samega delovanja so običajno skeptični vendar pa jo z zanimanjem opazujejo, kasneje pa so presenečeni nad njeno učinkovitostjo. Največ komentarjev je namenjenih gibanju, predvsem takrat, ko se kosilnica znajde na majhnem področju z ozkim prehodom in išče izhod. Domači uporabniki vrta kosilnico hitro sprejmejo in se je navadijo. V prvih dneh imajo nekoliko zadržan pristop, kasneje pa se med delovanjem brez zadržkov gibljejo po vrtu. V pogovoru zelo radi kosilnico poimenujejo z ljubkovalnimi imeni.

Živali se robotske kosilnice hitro navadijo. Prvih nekaj dni jo z zanimanjem spremljajo, saj gre za novega »vsiljivca« na njihovem ozemlju. Naša domača mačka je zvedavo spremljala gibanje kosilnice nekaj ur, preden jo je sprejela za pripadnico ozemlja. Zadnje dni jo spremlja le še občasno, in se običajno ob delovanju umakne z vrta.

Živali novo vrtno pridobitev z zanimanjem opazujejo

Robotsko kosilnico Automower 220 AC bomo imeli na preizkusu še slab teden, ko bomo tudi podali končno oceno.

Nadaljevanje >>

Besedilo in fotografije: SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog