Novice - Pripomočki

novica

Zaključek preizkusa: sodobne robotske kosilnice s stalno košnjo izboljšujejo trato

Objavljeno dne 20.07.2009

Trava v naravi spomladi raste v višino, naredi cvet, iz katerega se razvijejo semena in, ko semena dozorijo, se v večjem delu posuši in takšna ostane do naslednje pomladi. Če pa ji preprečujemo rast v višino in s tem nastanek cvetov in semen, pa se začne širiti ob tleh. Za lepo trato v vrtu ali parku je zato ključnega pomena stalna košnja, ki travo in druge rastline, ki sestavljajo trato, ohranja na nizki višini s tem pa spodbudi njihovo rast v širino, kar pomeni lepo in gosto trato, ki je na videz in otip kot preproga. Stalna košnja pa zahteva čas, ki ga pogosto nimamo na voljo. Odlična rešitev so lahko robotske kosilnice, ki brez naše pomoči kosijo vrt.


Robotske kosilnice uspešno kosijo travo namesto nas

Od 22. aprila do 18. julija 2009 nam je podjetje Husqvarna na preizkus posodilo robotsko kosilnico Automower Solar Hybrid, njeno montažo pa je izvedlo podjetje Opara. V 87 dneh je kosilnica opravila 100 ur košnje, kosila pa je 3 dni na teden.

Rezultati stalne košnje

Pred začetkom preizkusa smo preizkusni vrt razdelili na 4 dele, ki so se med seboj razlikovali po legi, sestavi in videzu trate. Pred začetkom preizkusa je bila trata slabe kakovosti. Z izjemo enega mesta, je bila rast redka, z vrzelmi in golo zemljo. Med posameznimi rastlinami je bilo mogoče s prsti enostavno priti do gole zemlje. Trata je bila slabo vzdrževana. Gnojila se je je enkrat letno, kosila pa tedensko. Trata se ni prezračevala. V preglednici so v prvem stolpcu podatki o stanju trate pred preizkusom. Sestava trate je bila ocenjena vizualno.

Med preizkusom je robotska kosilnica Solar hybrid obratovala okoli 7 ur dnevno 3-krat tedensko (določene tedne, ko je bilo več dežja, ni obratovala vse 3 dni). Pri tem je bilo košnje okoli 4 ure, drugo je bilo polnjenje, vožnja na košnjo in vračanje v polnilno postajo. Višina košnje je bila nastavljena na 4,5 cm.

Rezultati stalne košnje so vidni iz preglednice. Rezultati za severni del do kutine so nezanesljivi, ker na tem mestu raste breza, ki je bila letos spomladi močno obrezana. To je omogočilo dostop večje količine svetlobe do tal, kar je vplivalo na trato.

Preglednica: Primerjava stanja trate pred košnjo s Solar Hybrid in po 87 dnevni košnji

Del vrta

Pred preizkusom

Po preizkusu

Severni del do kutine (senčna lega)

trava 30 %
mah 50 %
drugo 18 %
golo 2 %
zelo redka rast, med rastlinami je vidna gola zemlja

trava 50 %
mah 20 %
drugo 20 %
golo 10 %
redka rast

Vzhodni del med kutino in zelenjavnim vrtom (sonce od jutra do poznega popoldneva)

trava 60 %
detelja 30 %
drugo 10 %
zmerno gosta rast s posameznimi vrzelmi

trava 50 %
detelja 30 %
drugo 20 %
zelo gosta rast brez vrzeli

Vzhodni del med zelenjavnim vrtom in češnjo (sonce od jutra do večera, na zahodnem delu senca češnje)

trava 80 %
drugo 20 %
gosta rast

trava 80 %
drugo 20 %
zelo gosta rast

Južni del med češnjo in ringlojem (sonce od jutra do večera; posajena sadna drevesa, ki senčijo trato)

trava 60 %
spominčice 30 %
golo 8 %
drugo 2 %
redka rast s številnimi vrzelmi

trava 70 %
drugo 25 %
golo 5 %
gosta rast, vidne so le posamezne vrzeli

Iz preglednice je razvidno, da stalna košnja ni imela večjega vpliva na delež trav med vsem rastlinami. To je bilo pričakovano, saj je redna tedenska košnja dovolj, da uspevajo le rastline, ki redno košnjo prenašajo.


Trata se je opazno zgostila, pridobila videz preproge in postala mehka za hojo

Glavna razlika, ki je opazna že na prvi pogled, če primerjamo stanje pred preizkusom in po njem, je gostota trate. Ta se je na vseh delih opazno spremenila. Tam, kjer je že pred preizkusom bila gosta, se je še bolj zgostila, stebla in korenine pa so se tako prepletle, da dostop do zemlje brez poškodb rastlin ni več mogoč. Kjer je bila redkejša je postala opazno gostejša. Trata je na otip mehka in hoja z bosimi nogami je prijetna in udobna. Trata je povsod enake višine.

Delovanje modela Automower Solar hybrid

Model Solar Hybrid smo podrobno predstavili že v enem izmed predhodnih člankov (>>), kjer smo opisali tudi delovanje in njegove dobre ter slabe strani. V nadaljevanju bomo predstavili stanje naprave in opažanja po 87 dneh preizkusa.

Z robotsko kosilnico nismo imeli težav. V tem času se je, zaradi napake v delovanju, če ne štejemo namerno izzvanih napak, ustavila le enkrat, pa še to deloma po naši krivdi. Kosilnica se je ustavila, ker je obtičala v manjši luknji iz katere ni mogla speljati, ker je bilo na levem kolesu preveč blata in ni imelo dovolj oprijema.


Rez je, kljub obrabljenim nožem, ravna, natrganih delov je malo

Ker je bilo med trajanjem preizkusa veliko deževnih dni, so se pokazale tudi slabe plati košnje v dežju. Čeprav je košnja potekala povsem nemoteno, pa je bilo treba kosilnico, predvsem pa kolesa, čistiti po vsakem dnevu košnje. Delno je to treba pripisati tudi dejstvu, da je bilo v začetku preizkusa veliko golih površin, kjer so kolesa pobirala blato. Kasneje se je na kolesih nabirala predvsem pokošena trava. Da smo pogostost čiščenja zmanjšali, smo se izogibali košnji v dežju.

Na ohišju ni omembe vrednih poškodb. Opaziti je nekaj manjših prask na zaščitni gumi ter na stranskih in sprednjem delu ohišja.


Ob ovirah in robnikih moramo občasno pokositi s kosilnico na nitko

V času preizkusa nožev ni bilo treba menjati. Ob koncu so bili opazno izrabljeni, čeprav na travi še ni bilo opaziti slabše kakovosti reza. Bi jih pa bilo treba v kratkem zamenjati.

Mejni ali omejitveni kabel je trata zelo dobro prerasla in ni opazen. Na mestu, kjer se je veliko hodilo, je prišlo do poškodbe zaščite in se je na dolžini 1 cm ogolil. Vsekakor je smiselno kabel vkopati v zemljo, saj lahko le tako opravljamo vsa dela na vrtu povsem brez skrbi.


Poškodb ni opaziti, ravno tako ne sledov obrabe na vitalnih delih; noži so potrebni zamenjave

Kosilnica je namenjena samostojnemu delu, zato se je postavilo vprašanje, kaj, če med košnjo zmanjka električne energije. To smo preizkusili tako, da smo med košnjo izključili napajanje omejitvenega kabla. Rezultat je bil, da se je kosilnica ustavila in javila, da ni signala omejitvenega kabla.

Robotske kosilnice iz serije Automower naj bi bile, po navedbah proizvajalca, bolj varčne z energijo, kot so klasične kosilnice. Solar Hybrid pa naj bi bil, zaradi sončnih celic, do okolja še bolj prijazen. Zato smo se odločili, da izmerimo tudi porabo. Porabo smo merili 894 ur ali nekaj več kot 37 dni. V tem času je kosilnica delovala v ciklu košnje: 3-krat tedensko po 7 ur delovanja. Skupna poraba je bila 7,82 kWh.


Med mirovanjem bi bilo mogoče prihraniti električno energijo

Če bi trikrat tedensko kosili s povprečno električno kosilnico, ki jo je mogoče dobiti na trgu in ima zmogljivost 1,1 kW, bi v enakem času v preizkusnem vrtu porabili okoli 13 kWh. Pri tem smo upoštevali, da košnja vrta traja približno ¾ ure.

Čeprav je poraba modela Solar Hybrid, glede na klasično električno kosilnico opazno manjša, pa bi lahko proizvajalec, predvsem v primeru majhnih vrtov, poskrbel za še nižjo porabo. Največ električne energije se ni porabilo za polnjenje akumulatorja kosilnice, temveč za napajanje mejnega kabla. V času meritve porabe je napajanje mejnega kabla predstavljajo okoli 57 % vse porabe. Prihranki bi bili znatni, če bi se napajanje mejnega kabla izklopilo v času mirovanja kosilnice.

Ob zaključku

Skoraj trije meseci preizkušanja so mimo in z rezultati sem zelo zadovoljen. Stalna košnja ima zelo pozitiven učinek na trato, tudi v vrtovih, kjer se ji ne posveča dovolj pozornosti. Nakup robotske kosilnice iz serije Automower, pa je, po mojem mnenju, dober nakup. Model Solar hybrid je dobro opravljal svoje delo in kljub manjšim pomanjkljivostim, ga lahko priporočim. Verjetno pa lahko to priporočilo razširim tudi na druge modele, predvsem pa na modela 220 AC in 230 ACX, ki sta Solar hybridu zelo podobna.


Robotska kosilnica je uporaben in zanimiv vrtnarski pripomoček

Morda bo kdo ob koncu zamahnil z roko in dejal, da sodobna tehnologija v vrt ne sodi, da pravi ljubitelj vrta vse opravi sam. Sodobni, še tako napredni izdelki, ne morejo nadomestiti dobrega ljubiteljskega vrtnarja, ki svoj vrt ureja z dušo in srcem. Lahko mu pa pri tem pomagajo, da lahko del časa porabi za druga opravila. Tako lahko, medtem ko robotska kosilnica tiho in vztrajno reže travo, neguje trajnice, okopava zelenjavo ali pa razmišlja in išče ideje za novosti. Vse prednosti robotskih kosilnic bodo najhitreje spoznali tisti, ki si, zaradi načina življenja ali pa drugačnih želja in potreb, z muko utrgajo čas za košnjo trate.

Besedilo in fotografije: SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog