Novice - Pripomočki

novica

Začetek preizkusa robotske kosilnice Automower Solar Hybrid

Objavljeno dne 04.05.2009
Robotske kosilnice so zelo praktičen pripomoček za vse, ki si težko vzamejo čas za košnjo trate, ali pa jim košnja pomeni delo, ki ga ne opravljajo z veseljem. Mala kosilnica lahko povsem sama skrbi za lep videz trate in edino delo, ki ga imamo, je, da jo občasno očistimo in izvajamo redna vzdrževalna dela. Pri enostavnejših bomo morali kosilnico na začetku košnje prinesti in jo po koncu pospraviti, pri naprednejših pa tudi to ni potrebno.

Na našem trgu je mogoče najti kar nekaj modelov različnih proizvajalcev. V svetu je eden izmed najbolj poznanih Robomower, ki se je vpisal tudi v Guinessovo knjigo rekordov, kot najbolj prodajana robotska kosilnica, vendar pa je vodilno mesto v svetovnem merilu prevzela Husqvarna s serijo robotskih kosilnic Automower.

Začetki serije Automower segajo v leto 1995, ko je Electrolux predstavil prvo generacijo robotskih kosilnic. Leta 2004 je bila predstavljena druga generacija kosilnic Automower, tokrat pod Husqvarninim imenom. Kosilnice druge generacije so močno izboljšane in so učinkovitejše od prve generacije. Trenutno je na trgu 5 modelov, ki so primerni za majhne in velike vrtove (do 6.000 m2), z namestitvijo več kosilnic na isti vrt, pa je mogoče kositi tudi večje površine.

Preizkušali bomo delovanje in učinek na travo

Lansko leto smo preizkusili učinkovitost delovanja kosilnice z vidika poteka košnje, in sicer na modelu 220 AC. Rezultati so bili zelo dobri, kljub začetni skepsi, saj je bil preizkusni vrt za košnjo zapleten. Letošnje leto smo se s Husqvarno dogovorili za nekoliko daljši preizkus v katerem bomo pozornost posvetili predvsem učinku na travo in dolgotrajnemu delovanju kosilnice. Na našem preizkusnem vrtu, ki je isti kot lansko leto, bo do sredine julija kosila robotska kosilnica Automower Solar Hybrid.

 

Solar Hybrid se od ostalih modelov loči po veliki solarni plošči na zgornji strani ohišja

Robotske kosilnice iz serije Automower omogočajo stalno intenzivno košenje trate, neodvisno od vremenskih razmer in od pripravljenosti lastnika za delo. Stalna košnja vpliva na rast trave, saj jo sili v gostejšo rast, kar daje trati lepši videz. Trava bo košena 3-krat tedensko, višina reza pa bo 4,5 cm. V dobrih dveh mesecih in pol, kolikor bo trajal preizkus, se bo pokazal učinek na trato.

Drugi del preizkusa bo namenjen delovanja modela Solar Hybrid. Glavna značilnost tega modela je, da del energije za svoje delovanje pridobi iz sončne svetlobe preko sončnih celic na zgornji strani ohišja. Na račun sončnih celic je njegova urna zmogljivost večja za do 47 % v primerjavi z modelom 220 AC, kar pomeni, da na uro pokosi do 110 m2. Seveda to velja v optimalnih pogojih polne sončne osvetlitve. V nočnem času je zmogljivost Solar Hybrida 75 m2/h, kar je enako modelu 220 AC. Spremljali bomo kakovost reza in obrabljenost nožev, porabo električne energije, košnjo trave. Izvedli pa smo tudi košnjo visoke trave (20 cm), ki naj je sicer ne bi kosili. Husqvarna namreč priporoča košnjo do 10 cm visoke trave.

Namestitev

Za pravilno in učinkovito delovanje je pomembno, da je namestitev izvedena pravilno. Zato je namestitev izvedel g. Boštjan iz podjetja Opara (>>), ki je eden izmed pooblaščenih prodajalcev Automowerjev v Sloveniji. Ker gre za začasno postavitev, smo se odločili za namestitev vodilnega in mejnega kabla na površino s pomočjo klinov, sicer pa se ju vkoplje do 20 cm globoko. Sam postopek namestitve je bil povsem enak kot lani (>>) .

Kosilnico smo nastavili tako, da bo trikrat tedensko kosila po 7 ur (vključno s polnjenji). To zadošča, da v enem dnevu pokosi skoraj celotni vrt. Kosila bo podnevi med 10. in 17 uro, ko je ob jasnih dnevih svetloba dovolj močna.

Preizkusni vrt

Preizkusni vrt je isti kot lansko leto. Gre za okoli 300 m2 velik vrt z dvema območjema košnje s številnimi drevesi in cvetličnimi otoki. Ker bomo spremljali učinek na trato, smo vrt razdelili na 4 dele.


Trata preizkusnega vrta je slabe kakovosti

Prvi del je na severni strani hiše. Gre za senčni del z veliko brezo. Breza je bila letos spomladi močno obrezana, zato prepušča več svetlobe, kot lansko leto. 50 % travne površine predstavlja mah, 30 % trava, 18 % druge rastline in 2 % je golo. Glede na to, da je bila breza močno obrezana, je pričakovati, da bo to vplivalo na sestavo trate.

Drugi del je na vzhodni strani. Na tem delu je več cvetličnih otokov, rasteta pa tudi kutina in manjša češnja. 60 % trate preraščajo trave, 30 % detelja in 10 % druge rastline. Trava je obsijana s soncem od jutra do sredine popoldneva.

Tretji del ima jugovzhodno lego. S soncem je obsijan večji del dneva. 80 % trate preraščajo trave, ki imajo gosto rast, 20 % predstavljajo druge rastline (detelja, marjetice, regrat).

Četrti del ima jugozahodno lego. Tu rastejo dve hruški, jablana, ringlo in velika češnja, oblikovan pa je tudi cvetlični otok. Trava je zato precej zasenčena, čeprav na ta del večji del dneva sije sonce. 60 % trate predstavljajo trave, 30 % spominčice 8 % je gole površine, ki jo bomo zasejali s travo in 2 % površine predstavljajo druge rastline.

Z izjemo tretjega dela, je trava povsod redkejše rasti (med posameznimi rastlinami so prazni prostori).

Trata je slabo vzdrževana. Prezračuje se je ne, gnoji se jo enkrat letno. Pred prvo košnjo s Solar Hybridom je bila zelo neenakomerne višine, kar je posledica številnih rastlinskih vrst, ki dosegajo različne višine. Vrt je relativno raven z nekaj manjšimi nakloni. Površina je zelo razgibana (jamice, grabenčki), kar naredi košnjo s kosilnico na kolesih fizično zahtevno. Za košnjo se sicer uporablja kosilnica na zračni blazini. Zaradi slabega noža, je trava natrgana in zgornji deli listov so rjavkasti.

V naslednjem članku bomo bolj podrobno predstavili model Solar Hybrid, nato pa bo, nekje v začetku junija, sledil članek s prvimi rezultati preizkusa.

Besedilo in fotografije: SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog