Novice - Info

novica

Od načrtovalca zahtevajmo izvedljiv načrt

Objavljeno dne 06.04.2006

Zahteva, ki smo jo postavili za iztočnico današnjega razmišljanja, se zdi nepotrebna, saj naj bi bil vsak načrt izvedljiv. Toda, če poznamo prakso na področju načrtovanja zasaditev vrtov in javnih zelenih površin, se nam ta zahteva ne bo zdela več nesmiselna ali nepotrebna.

Kot vemo, pri nas področje načrtovanja in urejanja ter vzdrževanja vrtov in javnih zelenih površin, še zdaleč ni profesionalizirano. To lahko izvaja skorajda vsakdo. Obstajajo sicer nekatere zakonske omejitve, vendar je stroka še tako na začetku svojega razvoja, da osnovnih znanj o pristopu k načrtovanju marsikateremu načrtovalcu preprosto primanjkuje.

Poleg ostalih priprav na načrtovalsko delo nasploh, je nujno tudi poznavanje ponudbe 'gradbenih materialov,' s pomočjo katerih bo zasaditveni načrt mogoče izvesti. Ker so nasadi prvenstveno grajeni iz rastlin (drevesa, grmovnice, trajnice, enoletnice in čebuljnice, trata) in pomožnih materialov (neživi gradbeni materiali, zemlja, gnojila in podobno), bi vsak načrtovalec moral poznati ponudbo vseh potrebnih materialov za izvedbo nekega načrta na dostopnem tržišču. To tržišče je lahko poljubno: bližnje drevesnice in vrtnarije ali pa svetovno tržišče, kar za navadnega naročnika sicer ni izvedljivo, teoretično pa je možno.

Vsekakor sta to dva ekstrema. Za povprečnega slovenskega naročnika je za iskanje materialov sprejemljivo območju Slovenije in morda še bližnje. Le podatek, kje naj kaj išče, bi mu bil nujno potreben. Saj menda ne pričakujemo, da bo vsak Slovenec poznal potrebno ponudbo, pač pa bi jo vsak načrtovalec moral poznati in jo posredovati svojim naročnikom in plačnikom.

Če bi načrtovalci tako zastavili svoje delo, ne bi v zasaditvene načrte vnašali rastlin, ki jih ne pozna nobeden od slovenskih ponudnikov rastlinskega materiala, kar se na žalost pogosto dogaja. Ubogi lastniki na prvi pogled lepih in dobrih načrtov klicarijo in tekajo od vrtnarije do vrtnarije ter iščejo rastline, ki jih jim je v načrt vnesel načrtovalec, ki ni upošteval osnovne profesionalne zapovedi, naj naredi načrt izvedljiv.

Ko naročnik ali izvajalec takšnega načrta prosi načrtovalca za pomoč pri iskanju materialov in ta odgovori le: »Ja potrudite se malo, če želite izpeljati načrt do konca,«, je jasno, da je rastline za načrtovanje iskal po enciklopedijah rastlin, ne pa glede na svoje poznavanje.

Zato je treba znanje načrtovanja in izvedbe združiti v eno osebo. Kdor se srečuje z izvedbenimi problemi, ne bo nikoli iskal rastlin za načrtovanje po knjigah, temveč bo pobrskal po svojem spominu in po katalogih dostopnih ponudnikov. In svojemu naročniku bo tudi znal svetovati, kje lahko načrtovane rastline najde.

Le tako je možno zamisel izpeljati do konca in doseči želene načrtovalske učinke v zadovoljstvo naročnika, pa naj bo to občina, podjetje ali zasebni lastnik vrta.

Samo v enem primeru je neprimerno združevanje načrtovanja in izvedbe pod eno streho. Kadar trgovec ali drevesničar (kot glavnino načrtovalskih in izvedbenih del opravijo na primer italijanski drevesničarji) prevzame vsa dela urejanja zelenih površin sam. V tem primeru je velika nevarnost, da bodo uporabljeni sadilni materiali osiromašeni na ponudbo dotične drevesnice, uporabljeni najdražji materiali tudi brez realne potrebe in ob nerealni gostoti zasaditve.

Jožica Golob-Klančič
univ.dipl.ing.hort.

Obiščite:

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog