Vprašanja - InfoKje najti seznam zaščitenih rastlinskih vrst?

VPRAŠANJE:

Zanima me, ali obstaja kakšen seznam oziroma kje lahko najdem, katere so zaščitene drevesne vrste in njihova območja, kjer naj bi bila zaščitena.

(Čebelica)


ODGOVOR:

V Sloveniji je 3175 vrst praprotnic in semenk. Od tega jih je 30 izumrlih, 34 prizadetih, 77 ranljivih in 189 redkih. Skupaj je ogroženih 330 vrst.

 

Seznam zakonsko zavarovanih vrst boste našli v Uredbi o zavarovanju prosto živečih rastlinskih vrst (>>).

 

Svoj seznam ogroženih vrst ima tudi IUCN (>>), kjer lahko poiščete ogrožene vrste v Sloveniji.

14.02.2006 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog