Vprašanja - InfoGradnja lesene ute in paviljona - dokumetacija

VPRAŠANJE:

Rad bi postavil leseno uto (3 x 6 m) in tudi paviljon (3 x 3 m). Po novi zakonodaji menda ni potrebna priglasitev del. Kaj mu je sploh potrebno storiti?

(NN)


ODGOVOR:

Res novi zakon za enostavne objekte ne predvideva več priglasitve del. Na občini je potrebno zaprositi za lokacijsko informacijo za gradnjo enostavnega objekta. Če bo iz nje razvidno, da vaša uta in paviljon nista v nasprotju s prostorskimi akti ju boste lahko postavili.

Naj pa še omenimo, da seveda to velja pod pogojem, če se želena objekta smatrata za enostavno objekt. Zakonodaja ta trenutek še ni dovolj natančna (poglejte Slovarček spodaj), pripravlja pa se poseben pravilnik na to temo. Dokler ta pravilnik ni sprejet, veljajo dosedanji občinski predpisi, ki pa so od občine do občine različni.

 

Poglejte si še:

-         Lokacijska informacija

-         Slovarček

03.04.2003 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog