Vprašanja - InfoKako zbirati kapnico?

VPRAŠANJE:

Pri novogradnji se odločamo za zbiranje kapnice. Kapnico bi radi uporabili za zalivanje vrta, pranje avtomobila, pranje perila in splakovanje v WC. Na kaj moramo biti pozorni in kakšna je rešitev za pranje perila in splakovalnike v sušnem obdobju?

(Mekiš)


ODGOVOR:

Deževnica, ki jo lovimo preko streh, mora v higienskem, estetskem in tehničnem smislu zadoščati številnim zahtevam. Biti mora higiensko neoporečna, ne sme povzročati korozije, kar pomeni, da ne sme imeti agresivnih primesi in ne sme vsebovati snovi, ki povzročajo njeno motnost. V zgradbi, v kateri želimo uporabljati deževnico, moramo zgraditi dva ločena vodovodna sistema. Sistem s čisto pitno vodo za tiste porabnike, kjer je njena uporaba obvezna, ter dodatni sistem za uporabo deževnice. Sistema morata biti med seboj fizično ločena, da ne prihaja do prenosa okužb iz sistema z deževnico v sistem s čisto pitno vodo. Vsi porabniki deževnice morajo biti posebej označeni z oznako ali napisom »Ni čista pitna voda«.

Količina prestrežene deževnice je odvisna od količine padavin in površine strehe. V Ljubljani pade v enem letu na streho tlorisa 100 m2 približno 120 m3 dežja. Količina padavin lahko zelo niha glede na lokacijo kraja.

Za zbiranje deževnice so najprimernejše strehe z gladko površino, krite z opečnimi strešniki, umetno kritino in skrilavci. Strehe krite z betonskimi in bitumenskimi strešniki so manj primerne. Na betonskih strešnikih z grobo površino se zadržuje veliko prahu in nečistoč, ki jih je težko v celoti izločiti, prav tako so manj primerne za uporabo kovinske strehe, saj ima takšna deževnica nekajkrat višjo vsebnost kovin. Prestrezna površina mora biti čim bolj čista, ne sme biti mastna ter ne sme vsebovati drugih snovi, ki se v vodi topijo. Večjo prestrezno površino imajo položnejše strehe, vendar pri strehah z večjim nagibom voda hitreje odteče v zbiralnik in se v tako kratkem času ne more nabrati toliko nečistoč.

Prestreženo deževnico preko žlebov vodimo do zbirne cevi, ki je povezana z zbiralnikom. V cev namestimo dva groba filtra, ki prestrezata večje nečistoče. Dodatno čiščenje s finimi peščeni filtri največkrat ni potrebno, saj je tako očiščena deževnica skoraj neoporečna, kljub temu pa ni primerna za uživanje.

Zbiralni hranilniki morajo biti nameščeni tako, da niso izpostavljeni dnevni svetlobi in višjim temperaturam. Te omogočajo razvoj mikroorganizmov, ki vplivajo na biološko in bakteriološko oporečnost deževnice. Najprimernejša lokacija za postavitev glavnega zbiralnika je v neposredni bližini hiše. Zaradi zahteve po vzdrževanju konstantno nizke temperature (največ 18°C) je najbolje, da je vkopan v zemljo. Grajeni so lahko iz finega vodonepropustnega betona, plastike ali kovine, ki ima notranjo površino prevlečeno z umetno snovjo. Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da hranilnik ni nikoli napolnjen več kot 90%. Zato moramo na višini hranilnika, ki ustreza tej količini vode, namestiti prelivno cev, skozi katero odteka višek deževnice v kanalizacijo. Premer prelivne cevi mora biti večji kot premer dovodne cevi.

Izseki članka Učinkovita raba tople vode avtorjev Karmen Rotnik in Mihe Praznika. (http://gcs.gi-zrmk.si/ucinkovita%20raba%20vode.htm)

 

Odgovore podjetij bomo objavili sproti!

1. Odgovor podjetja Haberkorn d.o.o.:
Priporočam površinsko tesnenje betonskih zidov z notranje strani s hidroizolacijskimi trakovi na osnovi fleksibilnih poliolefinov (npr. Sarnafil TG 66-15). Material ne vsebuje težkih kovin, mehčal ali drugih dodatkov, ki bi vplivali na kvaliteto vode.
Robert Megušar,
GSM: 041/ 66-55-17
e-mail: [email protected]
Haberkorn d.o.o.
Tržaška 118 , Ljubljana
Zastopanje: Sarnafil AG

2. Odgovor podjetja Anga d.o.o. :
Decra kritina je ekološko čista in se kapnica lahko uporablja za vse namene uporabe.
Anga d.o.o.
Kotnikova 5, Ljubljana
e-mail: [email protected]  

3. Odgovor podjetja Hosekra d.o.o. :
Kritina Hosekra je primerna kot kritina za zbiranje kapnice v opisane namene.
Drugi del vprašanja se nanaša na projektanta – inštalaterja.
Hosekra d.o.o.
e-mail: [email protected]

14.10.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog