Vprašanja - Drevo & grmDrevo, ki ogroža stanovanjski objekt?

VPRAŠANJE:

Sosed ima tik ob meji 3 velike smreke višine približno 25 m, katere ogrožajo našo stanovanjsko hišo in garaže. Menimo, da ob neurjih lahko pride do izruvanja dreves. Zanima me, ali imamo od soseda pravico zahtevati odstranitev teh dreves, saj smo tudi življenjsko ogroženi, če veter drevesa izruva in jih podre na našo stanovanjsko hišo, kadar smo v mansardi.

(Marjan)


ODGOVOR:

Poglejte, kaj o navedeni tematiki določa sosedsko pravo v Stvarnopravnem zakoniku:

Drevo na meji
81. člen


Plodovi drevesa, ki stoji na meji, se delijo med lastnika sosednjih nepremičnin po enakih delih.

Če drevo na meji ovira rabo katere od sosednjih nepremičnin, lahko lastnik nepremičnine zahteva, da se drevo odstrani na skupne stroške.

Plodovi, ki padejo na sosednjo nepremičnino
82. člen


Na plodovih, ki padejo na sosednjo nepremičnino, pridobi lastnik te nepremičnine lastninsko pravico v trenutku ločitve plodov od glavne stvari.

Pravica odstraniti veje
83. člen


Lastnik nepremičnine ima pravico odstraniti in si prilastiti veje sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine in korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če ga motijo in če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine.

Če je lastniku sosednje nepremičnine s posebnim predpisom prepovedano ravnanje iz prejšnjega odstavka, ima pravico do odškodnine.

Plodovi z vej, ki segajo v zračni prostor sosednje nepremičnine, postanejo z ločitvijo lastnina lastnika te nepremičnine.

Torej, imate pravico odstraniti in si prilastit veje sosednjih dreves, ki segajo v vaš zračni prostor, če vas motijo oz. ogorožajo.

Pred kakršnim koli posegom pa morate pisno pozvati soseda, da npr. odstrani veje sam. Če tega ne stori, lahko odstranite veje sami in to na sosedove stroške. Hkrati sosede v pisnem dopisu (priporočeno s povratnico) opozorite tudi, da so odškodninsko odgovorni za povzročeno škodo, kajti zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, morajo lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

27.02.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog