Vprašanja - Drevo & grmVišina žive meje in zakonska določila?

VPRAŠANJE:

Imam ciprese visoke 210 cm, 50 cm od uradne meje. V strnjenem naselju na ovinku in očitno nekoga motijo zaradi preglednosti. Kaj določa zakon?

(slatinjek)


ODGOVOR:

Žal, točnega odgovora vam ne moremo dati, saj ne vemo na katerem območju živite, kajti tovrstne podrobnosti ureja lokalna samouprava v obliki občinskih odlokov.

Lahko pa vam povemo kakšne usmeritve določa npr. odlok Občine Brezovica.
Le-ta določa:

  • višina žive meje v 2 m širokem varovalnem pasu (merjeno od roba asfalta) ob vseh kategoriziranih lokalnih cestah, javnih poteh in državnih cestah v občini, sme biti največ 80 cm, odmik od roba asfalta oziroma pločnika je minimalno 1 m. Žive meje izven varovalnega 2 m širokega pasu in v primeru, da ne ovirajo preglednosti, so lahko tudi višje;
  • omogočeno mora biti polje preglednosti. Preglednost mora biti zagotovljena ne glede na lastnino ceste in ne glede na last žive meje ali dreves. Lastniki zemljišč so dolžni vzdrževati svoje žive meje in drevesa ob javni ali zasebni cesti.
  • v primeru prometne nesreče zaradi nepreglednosti, nosi lastnik neurejene žive meje ali previsoke ograje popolno odgovornost.
Toliko v premislek, če pritožbe okolice vendarle niso tako neutemeljene.

Vsekakor poglejte določila vaših občinskih odlokov, ki vas zavezujejo.

23.11.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog