Vprašanja - Vrt in okolicaDovoljenje za postavitev otroških igral?

VPRAŠANJE:

Radi bi postavili lesena otroška igrala (okrog 8 krat 4 m, visoka 2 m), pa nas zanima, ali moramo za to pridobiti lokacijsko informacijo oz. kakšna druga dovoljenja in koliko od meje s sosedom brez njegovega soglasja ga lahko postavimo?

(cvy)


ODGOVOR:

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost nikjer ne definira in določa omejitev pri postavitvi otroških igral, zato menimo, da tu ni pravne podlage za kakršno koli omejitev, če seveda postavljate igrala na svojem zemljišču,

Uredba definira le otroško igrišče kot enostavni objekt, če je njegova tlorisna površina do 500 m2, ki je hkrati urbana oprema oz. se tiče površin javnega dobra.

16.05.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog