Novice - Življenjski zapleti

Kupci stanovanj v Dragomlju tožijo sklad

Objavljeno dne 06.04.2006

SiOL piše, da so kupci stanovanj Stanovanjskega sklada RS v Dragomlju vložili tožbo proti Stanovanjskemu skladu, Etaline in projektantu Spino II. Za tožbo se je odločila večina kupcev.

Za tožbo so se odločili, ker kljub večkratnim pisnim in ustnim obljubam Stanovanjskega sklada in ministra za okolje in prostor, še vedno niso odpravljene vse težave in napake. Stanovanjski sklad še po letu dni ni izpolnil pogodbenih obveznosti.

Vir: Siol, 05.04.2006

Več: http://novice.siol.net/default.aspx?site_id=1&page_id=2&arti...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog