Novice - Življenjski zapleti

Delitev stroškov po uporabnikih

Objavljeno dne 16.07.2012
O tem vprašanju govori 27. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb. Stroški, ki se delijo po številu uporabnikov posamezne enote, so: poraba vode in kanalščina,poraba energije za pripravo tople vode,odvoz odpadkov, najem zabojnikov za odpadke ter drugi komunalni stroški,čiščenje skupnih prostorov inčiščenje kanalizacije in praznjenje septičnih jam. V stavbah, kjer imajo vse posamezne enote vgrajene merilne naprave za merjenje porabe vode, se stroški za porabo vode obračunavajo po dejanski porabi. Če prihaja do razlike pri porabi vode med glavno merilno napravo in merilnimi napravami posameznih enot, se nastala razlika deli sorazmerno glede na porabo posameznih enot.

Če so merilne naprave za merjenje porabe vode vgrajene v več kot polovici posameznih enot glede na solastniške deleže, plačajo uporabniki porabo vode po izkazani porabi na svojih merilnih napravah. Razliko v porabi vode med glavno merilno napravo in porabo vode, ki jo plačajo uporabniki posameznih enot z merilnimi napravami, poravnajo vsi preostali uporabniki po številu uporabnikov posamezne enote. Če za posamezni mesec ni mogoče odčitati porabe vode za posamezno enoto, se za ta mesec strošek porabe vode za to posamezno enoto obračuna v obsegu porabe zadnjega meseca. V stavbah, ki se s toplo vodo oskrbujejo prek skupnega sistema in kjer ima večina posameznih enot glede na solastniške deleže vgrajene merilne naprave, ki omogočajo prikaz dejanske porabe tople vode posamezne enote, se stroški za toploto obračunavajo skladno s predpisom iz drugega odstavka 25. člena. Dokler v stavbi ni opravljena prva prodaja več kot polovice stanovanj skladno z določili Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, se stroški iz tega člena delijo po vseh posameznih enotah.

Vir: Finance, Nepr. informator - oglasna priloga, 16.07.2012

Več: http://www.finance.si/359355/Dobro-je-vedeti-Delitev-stro%C5...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog