Novice - Življenjski zapleti

Če pride do poplav...

Objavljeno dne 03.01.2012
Vsi, ki prebivajo na poplavno ogroženem območju so podvrženi možnostim poplav. Če do poplave pride, je treba takoj pravilno ukrepati, da se škoda ne povečuje. Iz ogroženih prostorov je treba umakniti vso hrano, dokumente denar in dragocene predmete. Predmete, ki jih voda lahko poplavi, je treba ustrezno zavarovati. Okoli objekta namestimo protipoplavno zaščito. Izklopimo elektriko, plin in vodo, če nepremičnino zapustimo. Ne uživamo sveže hrane, ki je bila v stiku s poplavno vodo in ne pijemo vode iz vodovodnega omrežja, če je bilo poškodovano.
Vir: Dnevnik, 27.12.2011

Več: http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042498043

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog