Vprašanja - Življenjski zapletiKako lahko dosežemo zazidljivost parcele?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni! Kot dediči kmetije smo se sicer sporazumno dogovorili, da kmetijo prevzame mlajši brat, ostali pa dobimo vsak svojo zazidljivo parcelo.
Sestavili smo pogodbo in jo podpisali. Pogodbo je pregledal in overil notar, ki pa je v pogodbi navedeno "zazidljivo parcelo" spremenil samo v "parcelo". Takrat se nam sprememba ni zdela tako pomembna, saj je rekel, da bodo parcele gotovo zazidljive.
Brat že vodi kmetijo, ostali pa samo dobili parcele (nezazidljive) in čakamo, da bodo naše parcele postale zazidljive. Postopek se vleče že kar nekaj časa. Vloge za zazidljivost parcele so nam tudi že zavrnili.
Zanima me, ali bi bilo v tem našem primeru bolje "spodbijati" pogodbo in jo še enkrat sestaviti (če obstaja ta možnost) ali je bolje še vedno čakati na mogočo zazidljivost?! Zadevo bi namreč radi rešili brez večjih zapletov in prepirov.

Hvala za veš odgovor in lep pozdrav!

(Nezazidljive parcele)


ODGOVOR:

Občina je tista, ki je pristojna za sprejem raznih prostorskih aktov, tudi tistih, ki določajo katero zemljišče bo zazidljivo in katero bo ostalo kmetijsko. Pri tem so vezani na državne prostorske plane, ki postavljajo smernice.

Občinske prostorske plane sprejema občinski svet in zato bo informacija s strani občine najbolj točna.

 

Na spremembo planov lahko vplivate zlasti preko vlaganj pobud o spremembi, ne pomeni pa to seveda, da bo do spremembe dejansko prišlo.  Nekatere občine imajo za takšne pobude celo izdelane obrazce.

 

Zakonodaja zavezuje občinski svet, da mora pobude obravnavati vsaj enkrat na vsake 4 leta – verjetno so imeli takšen rok v mislih na občini (da se bo to lahko spremenilo šele na naslednji obravnavi sprememb).

Svetujemo vam, da se obrnete tudi na župana, ki lahko vpliva na sprejemanja občinskih izvedbenih aktov. 

 

Poglejte si še:

-         Prostorski plani občine

-         Postopek sprejemanja prostorskih planov občine

09.09.2004 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog