Vprašanja - Življenjski zapletiRazdelitev premoženja hčeri in zetu

VPRAŠANJE:

Spoštovani, z ženo živiva v stanovanju, ki je moja last. Tast živi s taščo v hiši, poleg je še ena parcela, vse je last tasta. S tastom bi zamenjali moje stanovanje za njegovo hišo in parcelo. V izogib davkom, bi tast podaril hišo+parcelo nama z ženo, jaz pa bi mu prodal ali podaril stanovanje. Zanima me: 1) Ali je možno, da tast podari nepremičnini z razdelitvijo premoženja za časa življenja HKRATI moji ženi (svoji hčeri) in meni (to je zetu), ne da bi mi bilo treba plačati davek? 2) Če 1. ni možno, bo tast najprej razdelil premoženje hčeri, potem pa ona meni podari polovico. Kako je v tem primeru glede dedovanja s strani mene in mojih otrok po (bognedaj) ženini smrti, do njenega premoženja, to je druge polovice hiše? Ali je so moje pravice nasproti otrokovim enake, kot da bi z ženo kupila hišo od tasta, vsak 1/2? 3) Kaj je glede davkov ugodneje, da tastu podarim stanovanje, ali pa mu ga prodam? 4) Parcela je na nezazidanem stavbnem zemljišču. Ali mora biti pri daritvi zato notarski zapis ali je dovolj samo overitev pogodbe. Ali je potrebno občino spraševati za predkupno pravico do parcele? Hvala za odgovor!

(NN)


ODGOVOR:

1.)Če imate v mislih izročilno pogodbo oziroma pogodbo o razdelitvi in izročitvi premoženja potem se plačali isti davek, kot se ga plačuje v primeru dedovanja ali darila.

Vendar pa. kot zet vi ne morete biti prejemnik premoženja po tej pogodbi, ker to niste njegov potomec, prejemnik je lahko le vaša žena. Žena je plačila davka kot potomka iz prvega dednega reda oproščena.  Razdelitev obema s to pogodbo tako ni možna.

 

2.)Če tast podari vse ženi in o­na potem vam ni potrebno plačati zopet na nobeni relaciji tast-vaša žena (oziroma oče-hči) niti na relaciji vaša žena –vi, ker gre za prenos med zakonskima partnerjema.

V primeru ženine smrti bi se njeno darilo vam (se pravi vaša polovica hiše) vštela v zapuščino oziroma polovica, ki ste jo dobili z darilno pogodbo v vaš delež. Štelo bi se da je žena lastnik cele hiše in nato bi se računalo deleže: enak del bi dobila vajin otrok kot njen potomec in vi kot zakonski partner, se pravi vsak ½. Ker se vam ta polovica všteje, ker ste jo že dobili, postane otrok lastnik druge polovice. Vi tako z dedovanjem ne pridobite nič (vsaj kar se tiče te hiše in parcele).

 

Če bi hišo od tasta kupila, bi vi postali lastnik polovice, vendar pa se vam to ne vračunava v dediščinski delež. V primeru smrti se tako deduje ženina polovica, torej le polovica hiše. ¼ pripade vam (tako postane lastnik ¾), ¼ pa vajinemu otroku, kot njenemu potomcu.

 

Poglejte si še:

-         Dedovanje

 

3)Če tastu stanovanje podarite bo o­n plačal davek na darila, ki je odvisen od vrednosti nepremičnine. Znaša 8% in več.

V primeru prodaje pa znaša davek 2% in ga plačate vi kot prodajalec, če ni dogovorjeno drugače.

 

Poglejte si še:

-         Davek na dediščine in darila

-         Davek na promet nepremičnin

 

4)Ker tast parcele ne bo prodajal in z vami ne bo sklenil prodajne pogodbe je morebitna predkupna pravica občine izključena. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) namreč govori o predkupni pravici občine v primerih prodaje. Zato menimo, da občine ni potrebno o tem spraševati.

17.05.2003 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice

Anketa

Moja hiša potrebuje