Vprašanja - Življenjski zapleti
Število ustreznih rezultatov: 2605
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Darilna pogodba ali prodaja (Daniel)
S partnerjem sva pred 6. leti kupila stanovanje v večstanovanjski hiši, za katero sva najela hipotekarni kredit pri banki. Sam sem postal 75% etažni lastnik, partner pa 25%. Ker sva se lani razšla in se dogovorila da jaz prevzmem njegov kredit, ter postanem 100% lastnik, me zanima kakšne so najine možnosti. Ker nisva sklenila registracije istospolne zakonske skupnosti, delitev premoženja v izvenzakonski skupnosti ni mogoča. Ali je bolje da mi bivši partner proda 25% svoje lastnine ali da narediva darilno pogodbo. Partnerju še vedno ostane odplačilo 65% hipotekarnega kredita, ki bi ga sam prevzel. Ali lahko za to vrednost zmanjšava vrednost nepremičnine na prodajni pogodbi? ... (SLONEP)
Plačevanje vode (Bobo)
V večstanovanjskem objektu imamo vsa stanovanja svoj števec. Pri plačilu vode pa pride predstavnica bloka s sprintano vrednostjo za stanovanje (obrazec naredi sama v wordu) na podlagi katerega se potem plača vodo, čistilko itd. Zdi se mi sporno da se plačuje na tak način. Zanima me s kakšnim dokumentom bi se dalo to urediti?... (SLONEP)
Etažno stanovanje nad vhodom (AD)
Etažno stanovanje nad vhodom - ali je izolacija z zunanje strani strošek vseh etažnih lastnikov? Spoštovani, Na vas se obračam s prošnjo za pojasnilo. Sem lastnik etažnega stanovanja v prvem nadstropju večstanovanjske hiše. Vse sobe v stanovanju so nad skupnimi prostori (vhodom in kolesarnico), ki niso ogrevani ter so prehodni, tako da so vrata veliko časa odprta. Posledično so tla v mojem stanovanju (še posebej v zimskem času) ledeno mrzla. Kolikor sem uspel izvedeti, bi bila edina zares primerna rešitev zgolj izolacija iz zunanje strani (torej izlolacija na stropu hodnika in kolesarnice, kar sodi med skupne prostore). Zanima pa me, ali bi moral tak strošek nositi v celoti sam ali gre za strošek skupnih delov, ki se deli med etažne lastnike (rezervni sklad).   ... (SLONEP)
Predčasna odpoved podnajemniške pogodbe za določen čas (suzy)
Svoje stanovanje sem oddala v najem družini za določen čas do 26.08.2016. Ker se mi je situacija bistveno spremenila, sem želela predčasno razdreti pogodbo iz nekrivdnih razlogov. Vendar najemniki nočejo slišati za predčasno izselitev. Podala sem jim pisno odpoved, vendar je niso hoteli niti prečitati. Kakšne so moje pravice v tem primeru? V času ko sem bila pri njih osebno skupaj s svojim sinom in jim podala tako pisno kot ustno odpoved, so se pričeli verbalno in fizično znašati nad menoj in mojim sinom. Posredovati je morala policija. Kakšne pravice sploh imam kot stanodajalec, če želim predčasno izselitev. Kaj moram navesti za vzrok prekinitve? Ali je podan vzrok verbalni in fizični napad na mene in mojega sina pri ustni odpovedi zadosti, oziroma prosim za nasvet, kaj mi je storiti. Za obisk sem se napovedala po telefonu. Najemna pogodba je v pisni obliki, rok za izselitev na obeh straneh je postavljen 30 dni brez navedenega razloga. Ni pa notarsko sestavljena in overjena. Ali lahko zahtevam zvišanje najemnine, kljub temu, da v pogodbi ni klavzule za morebitno zvišanje najemnine? Kdo plača davek na uporabo stavbnega zemljišča v času najema stanovanja, stanodajalec ali stanojemalec? ... (SLONEP)
Hidrant na parceli (bojan)
Na zemljišču od bloka so nam pred 4 dnevi postavili hidrant brez kakršne koli vednosti in strinjanja stanovalcev. Razkopali so zelenico. Prej je bil podzemni na sredini ceste z ene strani je parking občinska zemlja z druge pa zemljišče bloka. Zanima me ali se da doseči prestavitev hidranta na drugo lokacijo glede na to da so brez kakršne koli vednosti postavili na blokovsko zemljišče? ... (SLONEP)
Poškodba na stopnišču (srečko)
Stanujem v večstanovanjskem bloku. Poškodoval sem se na stopnišču. Blok je zavarovan, pa vendar, ko sem oddal škodno prijavo mi je zavarovalnica odgovorila, da je stopnišče javni prostor in da nisem opravičen do odškodnine. Zanima me kaj je sploh stopnišče v bloku, kako se tretira, zakaj ni v sklopu zavarovanja bloka. ... (SLONEP)
Prepis položnic (Nina)
Na najemni pogodbi ni definirano katere položnice plačujem sedaj je pa lastnica eno položnico prepisala name brez moje vednosti in soglasja. Zanima me ali bi morali najprej podpisat aneks k najemni pogodbi da se lahko položnice prepišejo name. ... (SLONEP)
Delitev stroškov ogrevanja po novem pravilniku (alka)
Po novem pravilniku naj bi stanovalec, katerega poraba je manj kot 40%, plačal ogrevanje po kvadraturi. Če se nekdo ogreva na drug način (npr. na elektriko), je poraba po merilnikih 0, stanovanje pa je ogrevano in se torej ne greje na račun sosedov. Zakaj bi moral potem plačati več? ... (SLONEP)
Pravično plačevanje stroškov v bloku (marja)
Sem lastnica gasonjere in atrija. Zanima me ali mi lahko upravnik obračunava kvadraturo celotnega atrija pri popravilu dvigala, strehe, skupne elektrike?... (SLONEP)
Nova fasada na večstanovanjski zgradbi (stanovalci)
V bloku, ki je zgrajen leta 1960 smo se stanovalci (11 stanovalcev) začeli dogovarjati za novo fasado. Saj obstoječa ne zadržuje toplote in v vseh stanovanjih je problem vlaga, zato smo se odločili za nujni ukrep izgradnjo nove fasade. Postopek je stekel in sicer med tremi ponudniki se je izbral izvajalec kateri je pripravil predračun. Upravitelj je pripravil dokumentacijo in sicer; da se stanovalci strinjajo za novo fasado, tukaj je bilo 100% podpisov, drugi dokument, ki je potreben za izvedbo nove fasade pa je, da se stanovalci strinjajo s kreditom, tega dokumenta pa ni podpisal en lastnik. Zanima me kaj lahko storimo v tem primeru, ker nimamo še enega podpisa. Moram pa povedati, da ima ta stanovalec finančni problem in da tega kredita ne bo mogel plačevati, saj je kreditno ne sposoben. Zanima nas kaj naj storimo, ali za takšen primer obstaja kakšna subvencija ali kaj podobnega. ... (SLONEP)
Plačevanje obratovalnih stroškov (Jožica)
Zanima me kako je glede plačevanja obratovalnih stroškov (tudi dvigala) v objektu z več lastniki in najemniki. Ali plačujejo stroške dvigala, čiščenja in sploh vsega vzdrževanja tudi lastniki oziroma najemniki, ki imajo sicer ločen vhod, vendar je njihov prostor del celotne stavbe? ... (SLONEP)
Terasa gostinskega lokala na funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka (Andrej L.)
V pritličnih prostorih našega stanovanjskega bloka se nahaja majhen bife. Ko smo kupovali (draga!) stanovanja, je bilo za ta poslovni prostor rečeno, da bo v njem lekarna. Lekarne ni bilo nikoli, lokal je bil dolgo prazen, nato pa je nastal "kafič". Ker je prostor izrazito majhen (in vsekakor premajhen za kvaliteten lokal), je v njem prostora za največ kakšne 3 mize. Logično so se vsi najemniki do sedaj (zamenjala se jih je cela vrsta) želeli "širiti" na dvorišče bloka oz. skupno funkcionalno zemljišče bloka pred lokalom. Nekako jim je bilo to uspešno onemogočeno. Zadnji najemnik pa je mize preprosto postavil na to zemljišče in pika. Ker mu je upravnik in NO težil, da jih mora umakniti, naj bi po več letih "terase na črno" nazadnje le pridobil več kot 50 % soglasij lastnikov v bloku (skupaj cca. 100 enot), da lahko mize postavi tudi pred lokal in si tako naredi "teraso". Neposredno nad to "teraso" pa je cca. 10 stanovanj, ki imajo tudi balkone na strani sporne terase. Ostalih 90 stanovanj seveda za ta lokal in vse tegobe z njim t.r. sploh ne ve, ker so obrnjena na druge strani. Zaradi hrupa gostov na terasi lokala je mirno sedenje na balkonih nad teraso nemogoče. Nadalje se hrup živahne terase (in prihajajočih ter odhajajočih gostov, kadilcev pred lokalom itd.) v teh 10 stanovanj moteče sliši tudi, če so odprta ali priprta okna. Ȍe "prav" piha, smo poleg hrupa v stanovanja deležni tudi motečega smradu po cigaretnem dimu. Kvaliteta življenja v teh stanovanjih je zaradi vsega tega drastično znižana, seveda pa ni nobenega pisnega dokaza o tem, da je investitor pri prodaji stanovanj nakladal o lekarni in podobno. Roko na srce, seveda je bilo življenje krasno, dokler je bil sporni lokal prazen oz. ni imel najemnika. Ȍe bi bila v lokalu res lekarna (ali fizioterapija ali optika itd., kar so že nakladali ob prodaji), prav tako ne bilo nobenega problema. Živahni gostje ob polnih mizah pijač, vinske debate, občasno petje, vriskanje, kričanje, ogledi raznih tekem na terasi in bučno navijanje, vmes kdaj celo kakšna "frajtonarca" itd. itd.; vse to pa je čisto nekaj drugega. Moje vprašanje je, kaj (če sploh kaj?!) lahko stori 10 stanovalcev, ki jih hrup lokala ZELO moti (in to ne le zvečer, temveč tudi preko dneva), če je več kot polovica ostalih 90 v bloku dejansko dala soglasje za mize pred motečim lokalom? Da dobimo nazaj svoj mir, za katerega smo pošteno plačali visoko ceno ob nakupu stanovanj. Ȍe seveda lahko sploh kaj storimo razen, da se preselimo in (morda) "več sreče prihodnjič"...... (SLONEP)
Reklamni pano (Ted)
Pozdravljeni! Inšpektor mi je naložil odstranitev reklamnega panoja dim.10x5m (d,v), ker je z jeklenicami in sidri povezan s tlemi se to šteje kot manj zahteven objekt. Sidra so samo zapičena v zemljo. Reklamni pano je montažen. Zanima me, kako se to tolmači povezanost s tlemi... na Ministrstvu za okolje in prostor vsak drugače tolmači. Zanima me, če dam k reklamnemu panoju samo upore z obeh strani in so samo prislonjene na tla ali se še vedno šteje, da je objekt povezan z zemljo, čeprav le stoji na zemljišču. ... (SLONEP)
Kako preprečiti sorodniku, da bi spodbijal odločitev matere? (Jaka)
Mati je lastnik stanovanja v bloku in sedaj bi rada to stanovanje prepisala name, kar je hvale vredno, sam pa se bojim, kaj naj storim, da mi sestra nebi tega spodbijala, oziroma hotela svoj delež, ki pa ji ga mati ne misli dati.... (SLONEP)
Kako lahko najdem grob na Žalah? (andrej)
Pozdravljeni, v tem dnevu sem imel veliko težav z iskanjem groba že davno umrlega prijatelja na Žalah v Ljubljani. Ali obstaja kašen kataster grobov, da bi ga lahko lokacijski našel, saj so Žale zelo velike. Prosim za hitro pomoč! ... (SLONEP)
Darilna pogodba in dedovanje? (Karmen)
Pred leti sem staršem podarila denar v 2/3 vrednosti stanovanja. Sedaj bi starši želeli stanovanje z darilno pogodbo prepisati name. Zanima me, kako je z bratovo pravico do dedovanja po smrti staršev. Ali se mora brat že ob darilni pogodbi odpovedati pravici do dedovanja ali pa lahko kadarkoli terja svoj delež? Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Ali lahko umaknem zmotni preklic darilne pogodbe ? (miki)
Ali lahko prekličem zmotni preklic darilne pogodbe? ... (SLONEP)
Kako preprečiti sosedu, da bi v urbanem okolju gojil kokoši? (Reza)
Sosed v urbanem okolju redi kokoši in petelina. Prostora nima, kokoši so na ozkem pasu med dvema hišama na betonski podlagi, brez zemlje in peska, tudi zelo slabo prezračevano. Smrad je moteč, prav tako pa je zelo moteč petelin, ki se skoraj neprekinjeno oglaša od zgodnjega jutra (cca 4.00) do pozne večeri (cca 22.00). Pogovor s sosedom ni mogoč. Kako ukrepati, če je to sploh mogoče? ... (SLONEP)
Odjava stalnega prebivališča in problemi povezani s tem? (bobo )
Oče se je ločil in nas pustil. Vsa leta je delal v tujini in ni nikoli plačeval zame. Mama mu je dovolila, da se je prijavil na naš naslov v Sloveniji zaradi potnega lista. Sedaj je upokojen in živi v Sloveniji, vendar ima še vedno stalno prebivališče na mojem naslovu. Noče se odjaviti in ima vse papirje na moj naslov, a ne živi pri meni, niti nimamo stikov. Pokojnino prejema iz Avstrije in si je vzel kredit, a ga ne plačuje redno. Tudi položnic za mobitel ne plačuje. Tudi za televizijo so ga našli na mojem naslovu in vsa pošta in vsi opomini prihajajo k meni. Sem že klical in razlagal in prosil naj ne pošiljajo to k meni, ampak vedno so mi rekli, da je prijavljen na moj naslov in da oni nič ne morejo. Kaj naj storim? Ali je možno da, če ne bo plačeval, da se bodo spravili na mene in mi še kaj vzeli, pa čeprav mi sploh ni več oče in nimam stika z njim? ... (SLONEP)
Ali ima solastnik hiše pravico prepovedati obiske drugega solastnika? (Mija)
S sestro sva solastnici podedovane hiše, ki ima skupni vhod in hodnik v najini ločeni stanovanji. Zanima me, ali sestra lahko prepove obiske staršev mojega moža ali najinih prijateljev, in če sme celo zamenjati ključavnico na skupnih vhodnih vratih hiše? ... (SLONEP)
Ali mora lastnik zamenjati radiatorske ventile v najemniškem stanovanju? (vita)
Sem najemnica stanovanja. V zapisniku o primopredaji stanovanje je bilo poleg ostalih ugotovljenih dejanskih stanj ugotovljeno tudi, da je v stanovanju potrebno zamenjati vse radiatorske ventile. Sedaj, ko je to omogočeno, sem javila lastniku stanovanja, da se sedaj lahko to zamenja. Odgovor mi je dal, da se z zamenjavo strinja in dovoljuje, toda strošek je moj in ne njegov. Lastnikov strošek je samo v primeru, da bi stanovanje bilo prazno. Je to res? Ne bi si rada delala dodatnih stroškov z zamenjavo, saj vendar plačujem najemnino. Kaj lahko v tem primeru naredim? ... (SLONEP)
Ali lahko lastnica samovoljno dvigne najemnino? (arck)
Zanima me, ali mi lahko lastnica dvigne najemnino brez razloga za 100 €, stanovanja ni nič obnavljala in tudi nič vzdrževala. Pogodba mi velja za tri leta. Prosim za malo pravne pomoči. ... (SLONEP)
Kako rešiti hišo pred prodajo na javni dražbi? (Reševanje hiše)
Prijateljica je s kreditom postavila hišo. Ker je izgubila službo, ni mogla več plačevati kredita in se je banka usedla na hišo. Ker ni več kreditno sposobna, hiše pa ne želi prodati, jo zanima, na kak način se še da rešiti ta problem. Hiša je že tik pred dražbo. ... (SLONEP)
Ali potrebuje občina moje soglasje k javni peš poti? (Franceska)
Naša občina želi po svoji parceli mimo dela naše parcele urediti javno peš pot. To bi bila povsem na novo speljana pot. Zanima me, ali kot sosed ne smem nič oporekati, ali lahko preprečim oz. zahtevam določene pogoje. Do zdaj me Občina o gradnji nove javne peš poti uradno še ni obvestila in tudi ne vprašala za dovoljenje. ... (SLONEP)
Ali ima sosed lahko na svoji parceli kar deponijo gnoja? (mitja)
Sosed je deponiral večjo količino gnoja tik moje hiše ob robu svoje parcele, ki pa je samo 4 m oddaljena od moje hiše. Poskušal sem že na občini, medobčinski in kmetijski inšpekciji, pa mi vsi odgovarjajo, da takšnega primera ni v njihovih aktih. Sprašujem vas, če obstaja kakšen zakon, ki bi reševal takšne primere? ... (SLONEP)
Ali moramo upoštevati potek sosedovih vodov pri prestavitvi naših vodov? (stara pogodba)
Podedovala sem hišo, katere lastnica sem že 6 let. Sosedova kanalizacija gre na našo parcelo in se združi z našo. Ker bomo mi našo prestavili, se pojavlja problem, kaj narediti s sosedovo. Pravi (ni dal v pogled), da obstaja pogodba s starim (našim kot njegovim) lastnikom, da se strinjajo. Kaj naj naredimo, ali lahko pogodbo izpodbijamo? ... (SLONEP)
Odpoved najemne pogodbe med zakoncema? (Nino)
Žena ima podjetje oz. s.p., katerega poslovni prostori se nahajajo v najini hiši. Oba, žena in jaz, sva z ženinim s.p. sklenila najemno pogodbo za uporabo poslovnih prostorov. Z ženo sva v ločitvenem postopku. Ali lahko sam prekinem najemno pogodbo z ženinim s.p.... (SLONEP)
Ali je potrebna najemna pogodba s starši? (Oki)
Zanima me, ali moram imeti kot lastnica stanovanja tudi najemno pogodbo s starši? Namreč v stanovanju živita moja mama in očim. Težko živita z eno malo pokojnino, saj je bil očim navadni delavec. Oba sta stara preko 80 let in oba bolna, gibljiva in opravilno sposobna. Najemnine normalno ne prejemam in nikoli nisem prejemala. Na tak način jima pomagam. Tako tudi davčni nimam kaj prijavljati, saj nimam nobenega dobička. Lastništvo imam ZK urejeno. Jaz plačujem stavbno zemljišče, rezervni sklad, stroške vzdrževanja itd., starša plačujeta tekoče stroške (stroške ogrevanja, vodo, elektriko ..). Tako smo dogovorjeni. Pogodbe medsebojno nimamo sklenjene, ker ju nisem želela vznemirjati, saj sta oba bolna na srcu. Na tem naslovu nimam stalnega bivališča, ker imam družino drugje v Sloveniji. Prosim za nasvet: v primeru, da bi mogli imeti pogodbo, ne vem, z datumom za vsa leta nazaj ali z novim datumom. ... (SLONEP)
Ali je potrebno soglasje solastnika ob oddaji stanovanja? (SOLASTNICA)
Ali mora solastnik hiše pridobiti moje soglasje (sem lastnica drugega stanovanja), če odda svoje stanovanje tretjim osebam ob tem, da obstaja med nama spor (sicer ne še z vpletenimi odvetniki - vedno pravi, da bo saniral izolacijo) glede slabe zvočne medetažne izolacije. Rečeno mi je bilo, da bo zvočna izolacija sanirana pred vselitvijo novih najemnikov ali v primeru prodaje novim lastnikov. Bojim se, da se bodo kar novi najemniki oz. bodoči lastniki začeli vseljevati med mojo odsotnostjo po maniri "bo kar bo". Podpisati mi noče nič in pravi, da bomo vse sporazumno rešili. ... (SLONEP)
Nedovoljeno poseganje - kaj lahko storimo? (Sosedje)
Živimo v vrstnih hišah (četvorcki-2 spredaj, 2 zadaj). Hišo, ki je za nami, je kupil nek gospod in začel na črno z razširitvijo objekta. Razburilo nas je, ko nas niti vprašal, če se strinjamo z njegovo gradnjo ali kaj podobnega. Rekli smo si, ah naj zida vse do danes. V času kosila smo se odpravili k sorodnikom na kosilo. Ko smo prispeli domov smo bili presenečeni. Sosed je spodnjo polovico svoje strehe odstranil vključno z zidom. Toda ne samo njegovo stran, tudi na naši strani, torej je od meje, ki je določena z 1,8 m visoko ograjo, in sicer skoraj za dober meter v našo stran. Odrezal je streho, odstranil vse kar se je dalo, plus malo zidu. Tako stvar ni mogel narediti ne da bi posegel v naše dvorišče. V primeru dežja bi nam močno zamakalo. Zanima me, ali se da kaj narediti. Še nekaj, sosed je zabetoniral temelje, ploščo, pozidal celo 1 nadstropje. Prosim za nasvet. ... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog