Vprašanja - Življenjski zapletiPrepis premoženja in nujni delež?

VPRAŠANJE:

Starša sta se odločila, da bosta že za časa življenja prepisala vsak svoj delež na nepremičninah in premičninah vsak do polovice na eno izmed hčera. En sin se je že odpovedal vsemu dedovanju, ker je del nepremičnin že dobil. Kaj bo po smrti staršev lahko zahreval drugi sin, ki ob prepisu premoženja staršev na hčerki ne bo dobil nič. Kakšna je višina nujnega deleža, ki bi temu sinu lahko pripadala?

(JANA)


ODGOVOR:

Nujni delež je institut dednega prava in se ga uporablja šele, če ste prikrajšani v dediščini, torej po smrti zapustnika.

Nujni delež znaša 1/2 zakonitega deleža. Če npr. umre mati in zapusti za seboj partnerja in 4 otroke, potem znaša zakoniti delež partnerja 1/2 celotne zapuščine, ostalo polovico pa si otroci delijo po enakih delih, kar pomeni da vsakemu pripada 1/6. Nujni delež potomca je tako 1/12, partnerja pa 1/4.

Poglejte:

30.09.2008 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog