Vprašanja - Življenjski zapletiPrenos lastništva

VPRAŠANJE:

Zanima me kakšen je postopek pri prenosu lastnišva stanovanja iz brata na brata (brez plačila-darilna pogodba)?

(L.V.)


ODGOVOR:

Priprenosu lastništva nepremičnin med brati, se plačilu davkov ne boste mogli izogniti. Najugodneje je, če si nepremičnino prodate, po najnižji še možni ceni, ki je za potrebe davčnega postopka kar enaka ocenjeni tržni vrednosti. Če namerava brat stanovanje prodati prej kot v treh letih od pridobitve, potem ni dobro - zaradi davka od dobička iz kapitala, da je vrednost, po kateri je stanovanje pridobil, prenizka. Da skrajšamo: plača se le 2% davek na promet nepremičnin od tržne vrednsoti (davčna osnova).

Če pa mu stanovanje podarite, znaša že od najnižje davčne osnove 2.184.773 SIT davek (najnižji) 5% te osnove.

Če znaša podarjena vrednost od 2.184.773 do 9.817.883 SIT, znaša davek na darila med brati že 109.239 SIT plus 6% nad 2.184.773 SIT.

Če znaša podarjena vrednost od 9.817.883 SIT do 17.460.057 SIT, znaša davek na darila med brati že 567.225 SIT plus 7% nad 9.817.883 SIT, in tako naprej po predpisani lestvici, ki jo določa "Uredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po Zakonu o davkih občanov, za leto 2000", ki jo je izdal minister za finance 30.12.1999 (Ur. list št. 110/99). Podarjati nepremičnine se med brati torej ne izplača, kar pa je posledica nekonsistentne zakonodaje na tem področju.

28.11.2001 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog