Vprašanja - Življenjski zapletiZdruženje lastnikov nepremičnin

VPRAŠANJE:

Ali morda obstaja kakšno zruženje, društvo.. lastnikov nepremičnin, ki imajo težave s svojimi najemniki, kateri imajo stanovanjsko pravico, v katerih bi si lahko s skupnimi močmi poiskali svoje pravice. Kot se ve so ti ljudje še zmeraj neverjetno zaščiteni, saj jim je država sama dodelila takšno pravico sedaj pa sama nima nobenega interesa, da bi pomagala novim lastnikom.

(K.K.)


ODGOVOR:

Stanovanjski zakon določa, da se lastniki najemnih stanovanj in izvajalci stanovanjskih storitev se lahko združujejo v Stanovanjsko zbornico Slovenije. Zbornica je samostojno strokovno združenje, ki je pravna oseba. Zbornica spremlja in obravnava problematiko oddajanja stanovanj in opravljanja stanovanjskih storitev, spremlja ponudbo in povpraševanje na trgu najemnih stanovanj, ponudbo in povpraševanje po izvajalcih stanovanjskih storitev, zagotavlja svojim članom strokovno pomoč in potrebne informacije, pomembne za njihove poslovne odločitve, daje priporočila posameznim izvajalcem stanovanjskih storitev, sprejme kodeks etike (dobre poslovne običaje) obvezen za člane zbornice, zastopa interese svojih članov in organizira dodatno usposabljanje izvajalcev stanovanjskih storitev. Po naših podatkih takšana zbornica ne deluje. Obstaja pa v Ljubljani več Skupnosti lastnikov stanovanj (Bratovševa ploščad 2, Linhartova cesta 66…), najdete jih v telefonskem imeniku.

23.08.2001 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog