Vprašanja - Življenjski zapletiCena geodetskih izmer zemljišča

VPRAŠANJE:

Zanima me, koliko približno računa pooblaščeni geodet, če na novo razparcelira zemljišče in izdela nov geodetski načrt. Npr. iz sedaj ene parcele naredi štiri.

(M.G.)


ODGOVOR:

Po naših podatkih pooblaščen geodet za izmero zemljišča in njegovo parcelacijo računa ok. 300.000 SIT.

19.06.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog