Vprašanja - Življenjski zapletiSolastništvo

VPRAŠANJE:

Pred minuto sem vam napisala moj problem. Pozabila pa sem napisati še eno zelo pomembno zadevo. Pred dobrim letom sem morala pri pošti urediti poštno ležeče, ker kar nenadoma nisem prejemala nobene pošte več. Prepovedala mi montažo nabiralnika na vrtno ograjo. Celo življenje ne mislim hoditi na Pošto po svoje pošiljke zaradi samovolje matere. Včasih sem zaprosila kakšno časopisno hišo za brezplačen izvod časopisa, pa ga nikoli nisem dobila. Tudi Delničarja, ki ga posebej naročim, do sedaj še nisem dobila. V prejšnjih "normalnih" časih, je vse prispelo v moje roke. Pred dobrim letom je od pismonoše prevzela dve poštni nakaznici v skupnem znesku 31.000 SIT. Tega denarja mi ni izročila, tako da sem na pošti zahtevala fotokopijo podpisa. Seveda je na nakaznici njen podpis.

(M.P.)


ODGOVOR:

Delno vas varuje stanovanjski zakon, ki določa, da so stopnišča, hodniki, kolesarnice, kleti, skupni vodi v solastini vseh lastnikov večstanovanjske hiše. Mama vam mora torej dovoliti uporabljati vse skupne prostore v sorazmerju z vašim solastniškim deležem, torej v obsegu 1/3. Dovoliti vam mora torej sorazmerno uporabo skupnega vhoda, parkirišča, kleti, dvorišča, prav tako pa mora dopustiti montažo poštnega nabiralnika. Če vam jemlje pošto lahko vložite civilno tožbo zaradi kršenja pisemske tajnosti, prav tako lahko civilno tožbo vložite zaradi vrnitve neupravičeno pridobljenega denarja (31.000 SIT preko poštne nakaznice). Isti dogodek je prav tako razlog za kazenski pregon – tatvina. Če je fizično mogoče lahko zahtevate, da se vaš solastniški delež na skupnih prostorih spremeni v etažno lastnino. V vsakem primeru pa ste upravičeni do sodenga varstva zaradi motenja posesti. Ker pa je vaš primer dokaj zapleten menimo, da je najbolje, da se obrnete na odvetnika, ki vam bo natančneje svetoval.

14.08.2001 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog