Vprašanja - Življenjski zapletiGlasovanje podnajemnikov

VPRAŠANJE:

Naša situacija v bloku je naslednja: 40 stanovanj, od tega je mestni stanovanjski sklad lastnik 37 stanovanj, ostale tri, trije različni lastniki. Vseh 37 stanovanj je najemniških. "Sklad" ima torej več kot 50% večino in tudi več kot 75% večino, tako, da se lahko skoraj o vsem sam odloča in preglasuje ostale tri lastnike razen tam kjer je potrebno imeti 100% glasov. Sam sem eden od podnajemnikov. Na letne sestanke smo vabljeni tudi podnajemniki. In na zadnjem takem sestanku je prišlo do naslednje situacije. Na sestanku je bil prisoten predstavnik "sklada", trije lastniki in 14 podnajemnikov od 37. Eden od podnajemnikov je predlagal, da bi imeli stojalo za kolo. Če smo dobro seznanjeni z zakonom, bi naj takšno stojalo spadalo med izboljšave in za realizacijo potrebuje vsaj 75% glasov etažnih lastnikov. Ampak, predstavnik "sklada" je rekel, da se on s tem ne strinja in da sicer lahko imamo stojalo, ampak ga bomo morali najemniki sami plačati, če ga hočemo imeti. Predstavnik "sklada" je predlagal glasovanje. Dva od podnajemnikov sva bila mnenja, da o tem ne moremo glasovati, saj ni dovolj podnajemnikov da bi imeli vsa večine. Predstavnik "sklada" se s tem ni strnijal in je rekel,da je tako vseeno, saj so etažni lastniki sklepčni. Tako je prišlo do glasovanja kjer so trije lastniki glasovali za. Od 14 podnajemnikov sva se dva vzdrževala glasovanja (nisva hotela glasovati) ostali so pa glasovali za. Trije lastniki zdaj pritiskajo na "sklad" da se to naredi in da naj sklad zaračuna vsem podnajemnikom (češ, sami so si krivi, da niso prišli na sestanek). Pregledali smo stanovanjski zakon in tudi pravilnik o opravljanju stavb. Tam piše da podnajemnik plačuje stvari ki so določene v podnajemni pogodbi. Mi imamo not najemnino in tekoče stroške in redno servisiranje naprav in urejanje okolice. Ali lahko sklad prisili ostale podnajemnike da plačajo to stojalo samo na podlagi glasovanja teh 12 podnajemnikov? Mimogrede, po kratki anketi v bloku smo prišli do zaključka, da se večina podnajemnikov ne strinja s tem stojalom a zdaj se bojimo, da ga bomo morali vseeno plačati. Kako je s tem? Ali potrebuje "sklad" pisno dovoljenje vsakega podnajemnika ali je dovolj takšno glasovanje, češ, ker imajo tako ali tako večino v bloku.

(Kristjan)


ODGOVOR:

Sklad ima v omenjenem postopku dve funkciji. Kot etažni lastnik ima pravico do glasovanja (te odločitve gredo v breme etažnega lastnika), hkrati pa kot najemodajalec skrbi za ustrezne izboljšave (te odločitve gredo v breme najemnikov). Kot etažni lastnik je sklad sprejel odločitev, da stojala ne bo postavljal. Nadalje je glasovanje potekalo v okviru izboljšav. Se pravi – glasovali ste kot najemniki, ki želite, da vam najemodajalec omogoči stojalo, ki vam bo omogočilo kvalitetnejše uživanje nepremičnine. Glasovanje za pridobitev izboljšav gre v breme najemnikov. V kolikor bi želeli glasovanje preklicati, bi morali zbrati podpise večine najemnikov in sklad obvestiti, da ste si o investiciji premislili.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

23.09.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog