Vprašanja - Življenjski zapletiProdaja nerazmejenega deleža hiše

VPRAŠANJE:

Sem lastnik pol hiše in parcele. Drugi solastnik je stric. Ali lahko prodam brez razmejitve svaku od strica, če se on strinja s tem ali je treba razmejiti etažno in parcelno? Če se ne da, ali morda obstaja kaka druga možnost.

(rugli)


ODGOVOR:

Delež na nerazdeljeni nepremičnini je mogoče prodati tako, da odkup deleža najprej ponudite solastniku (predkupna pravica), v primeru da solastnik predkupne pravice ne izkoristi, pa se delež lahko proda komurkoli. Druge možnosti prodaje deleža nepremičnine ni. Lahko se poslužite le še postopka etažiranja (seveda če je to v naravi sploh mogoče) in s postopkom nepremičnino razdelite na dve zaokroženi celoti.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

23.09.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog