Vprašanja - Življenjski zapletiSlužnost

VPRAŠANJE:

Leta 1972 je moj stric prodal del kmetijskega poslopja. V pogodbi je bil člen da je služnost dana vsakokratnemu lastniku za hojo, vožnjo za namene obrtne dejavnosti. Napisano je tudi, da se lahko vpiše v ZK na vsakokratno zahtevo lastnika. Kupec tega ni zahteval. Ob nakupu dela tega objekta pa mi tudi nismo zaprosili za vpis. Leta 2008 nas je pravna naslednica tožila za vznemirjenje lastninske pravice. Mi smo vložili tožbo za priposestvovanje, ker smo delavnico uporabljali preko 30 let. Sodišče se je odločilo, da služnost ni priposestvovana. Sodba je bila v aprilu 2016. Takoj je naš najemnik moral prenehati s poslovanjem brez prehodnega obdobja. Sedaj smo pa v zgodovinskem arhivu našli podatek, da je prvi kupec vpisal lastninsko pravico in navedel pogodbo. Na podlagi te pogodbe je bil narejen tudi vpis. Sprašujem, ali imam kot kupec pravzaprav ves čas služnost, čeprav nisem nikoli posebaj zahtevala vpis služnosti. Naj povdarim, da žena mojega pokojnega strica absolutno nasprotuje uporabi te ceste. Ta delavnica ima svojo parcelno št., na celotni površini je zgradba in edini izhod je na to cesto. Drugi del zgradbe je kupil drug pravni subjekt, ta pa ima služnost vpisano. Prosim za čim hitrejši odgovor.

(xxx)


ODGOVOR:

Oseba, ki pridobi pravico do vpisa v Zemljiško knjigo v svojo korist in tega vpisa ne predlaga, nosi vse škodljive posledice takšne opustitve.

Vpis služnosti v zemljiško knjigo je mogoč na podlagi pogodbe o priznanju služnosti ali na podlagi enostranske izjave lastnika služeče nepremičnine, da priznava dejstva, ki so podlaga za pridobitev služnosti. Služnostni upravičenec si zagotovi svoj pravni položaj proti tretjim šele z vpisom v zemljiško knjigo, saj ga drugače bremenijo negativne posledice opustitve vpisa (napram tretjim, ki zaradi zemljiškoknjižnega stanja niso vedeli za obstoj pravice, ta pravica ne obstaja). Stanje bi bilo mogoče doseči le s tožbo na priposestvovanje, ki pa ste jo, kot razumem že zaključili na način, da sodišče priposestvovanja ni potrdilo.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

23.09.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog