Vprašanja - Življenjski zapletiNujna vzdrževalna dela

VPRAŠANJE:

Zanima me kako je z nujnimi vzdrževalnimi deli, ki jih je potrebno izvesti (znesek popravila nad cca 2000 EUR, takega zneska ni v rezervnem skladu). In sicer me zanima, ali morajo biti etažni lastniki o tem obveščeni pred začetkom del? Vedeti za ponudbe? Imeti možnost pri izbiri?
Ali lahko to upravnik naredi na svojo roko, brez vednosti etažnih lastnikov, in samo izstavi račun za izvedena dela?

 

(NJ)


ODGOVOR:

Nujna vzdrževalna dela so tista, ki jih je potrebno izvesti v najkrajšem možnem roku, da se prepreči ali odpravi nevarnost za stanovalce ali nastanek škode na skupnih in posameznih delih objekta. Napake praviloma sporočajo predstavniki lastnikov ali hišniki.

Upravnik ne more brez soglasja etažnih lastnikov izvesti nujnih vzdrževalnih del. Za izvedbo del je obvezno soglasje etažnih lastnikov.  Če etažni lastniki zaradi nezadostne večine ne morejo sprejeti sklepa glede rednega upravljanja, posel pa je nujen za vzdrževanje stvari, lahko katerikoli etažni lastnik predlaga, da o izvedbi posla odloči sodišče v nepravdnem postopku. Če nobeden izmed etažnih lastnikov v roku 30 dni od nesprejetja sklepa ne predlaga, da o izvedbi posla odloči sodišče, mora to storiti upravnik v nadaljnjih 15 dneh. Odločba sodišča nadomešča sklep etažnih lastnikov.

Za soglasje za najem kredita je potrebno 100% soglasje etažnih lastnikov. Upravnik brez soglasja etažnih lastnikov ne more pridobiti kredita, opraviti del, niti izbrati izvajalca del.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

17.03.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog