Vprašanja - Življenjski zapletiBalkon-poškodovana betonska konstrukcija

VPRAŠANJE:

Sem lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi iz začetka 80-ih let. Stanovanje se nahaja v 6. nadstropju in ima balkon z betonskim koritom. Opazil sem, da korito ni več v prvotni legi (zgornji rob odstopa 0,5 cm od vertikalne spojne linije). obenem je moč videti diagonalno napokane betonske nosilce, ki so hkrati stranice balkona, kar je najverjetneje posledica pronicanja vode v AB-konstrukcijo. zanima me, ali sem kot lastnik dolžan sam sanirati (če je sploh mogoče) nastalo situacijo in ali sem materialno ter kazensko odgovoren za morebitno škodo in njene posledice? Ali lahko stranice balkona in njegovo prednjo ploskev interpretiramo kot del fasade, čeprav sam balkon izstopa od dejanske fasadne površine?

(Rok)


ODGOVOR:

Glede na navedeno (napokani betonski nosilci), menim, da ne gre za škodo, ki bi izvirala iz vzdrževanja posameznega dela, ampak gre za škodo, ki jo stanje stavbe, povzroča na vašem posameznem delu (potrebno bo opraviti t.i. nujna vzdrževalna dela). Nujna vzdrževalna dela na objektu so vzdrževalna dela, ki niso predvidena v načrtu vzdrževanja in s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, ker bi njihova neizvedba pomenila znatno poslabšanje pogojev bivanja za vse ali nekatere posamezne ali skupne dele večstanovanjske stavbe ali pa bi zaradi njihove neizvedbe lahko nastala večja škoda na posameznih ali skupnih delih večstanovanjske stavbe oziroma tretjim osebam.

 Glede na navedeno bo potrebno v vsakem primeru predlagati izredni sestanek etažnih lastnikov. Na sestanku bo potrebno izpostaviti, da je potrebno opraviti nujna vzdrževalna dela na večstanovanjski stavbi, saj zaradi njihove neizvedbe nastaja škoda na vašem posameznem delu (stanovanju). Za izvedbo del bo potrebno zbrati soglasje več kot polovice prisotnih lastnikov posameznih etažnih delov.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

17.02.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog