Vprašanja - Življenjski zapletiNajemnina - transformatorska postaja

VPRAŠANJE:

Kupil sem stanovanje in sem etažni lastnik zemljišča na katerem stoji transformatorska postaja - Elektro podjetje v velikosti 4x4m/2 in pot 8/m2. Ali lahko lastniku Elektro podjetju pošljemo pogodbo za najemnino naše zemlje vpisane v ZK brez bremen? Štirje etažni lastniki so za to, da se zaračuna najemnina.

(kofe)


ODGOVOR:

Lastnik vira (Elektro podjetje) bi za transformatorsko postajo potreboval služnostno pravico, ki bi morala biti vpisana v zemljiški knjigi. Lastnik vira, dostopa do vira nima, če nima urejene služnosti. Iz kakšnih razlogov služnost ni urejena, mi ni razumljivo, vendar gre najbrž le za kakšno starejše neurejeno stanje.

Služnost je sicer lahko tudi odplačna, v takem primeru se obračuna odškodnina, za škodo povzročeno na zemljišču (in ne najemnina). Vendar bi, v primeru, da res gre za dokaj staro (in le zemljiškoknjižno neurejeno) stanje, opozorila na možnost, da je služnost že priposestvovana.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

EPravnik d.o.o.

17.02.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog