Vprašanja - Življenjski zapletiPredčasna odpoved podnajemniške pogodbe za določen čas

VPRAŠANJE:

Svoje stanovanje sem oddala v najem družini za določen čas do 26.08.2016. Ker se mi je situacija bistveno spremenila, sem želela predčasno razdreti pogodbo iz nekrivdnih razlogov. Vendar najemniki nočejo slišati za predčasno izselitev. Podala sem jim pisno odpoved, vendar je niso hoteli niti prečitati. Kakšne so moje pravice v tem primeru? V času ko sem bila pri njih osebno skupaj s svojim sinom in jim podala tako pisno kot ustno odpoved, so se pričeli verbalno in fizično znašati nad menoj in mojim sinom. Posredovati je morala policija. Kakšne pravice sploh imam kot stanodajalec, če želim predčasno izselitev. Kaj moram navesti za vzrok prekinitve? Ali je podan vzrok verbalni in fizični napad na mene in mojega sina pri ustni odpovedi zadosti, oziroma prosim za nasvet, kaj mi je storiti. Za obisk sem se napovedala po telefonu. Najemna pogodba je v pisni obliki, rok za izselitev na obeh straneh je postavljen 30 dni brez navedenega razloga. Ni pa notarsko sestavljena in overjena. Ali lahko zahtevam zvišanje najemnine, kljub temu, da v pogodbi ni klavzule za morebitno zvišanje najemnine? Kdo plača davek na uporabo stavbnega zemljišča v času najema stanovanja, stanodajalec ali stanojemalec?

(suzy)


ODGOVOR:

Pozdravljeni,

V skladu s Stanovanjskim zakonom lahko najemodajalec odpove najemno pogodbo kadarkoli, ne da bi navajal razloge, če najemniku priskrbi drugo primerno predmetno nepremičnino, sicer pa le, če najemnik krši to pogodbo in kljub pisnemu pozivu najemodajalca k prenehanju kršitve, s kršitvijo nadaljuje. Opomin najemodajalca mora vsebovati kršitev in način odprave odpovednega razloga ter rok za odpravo odpovednega razloga, ki ne sme biti krajši od 15 dni, v vsakem primeru pa z odpovednim rokom 90 dni. Posledica odstopa od pogodbe je razveza pogodbe.

V primeru, da najemnik v roku ne izprazni nepremičnine, lahko najemodajalec pred pristojnim sodiščem poda tožbo na izpraznitev nepremičnine.

Spor, ki ga navajate ni posledica kršitve najemne pogodbe, zato ne more biti podlaga za odstop od pogodbe.

Glede na dejstvo, da gre za razlog na vaši strani, ste dolžna najemnikom poiskati drugo primerno stanovanje (podobna površina, podobni pogoji, podobna cena najema). Ko jim tako nepremičnino zagotovite, so dolžni izprazniti stanovanje.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

15.01.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog